Kohti esteetöntä verkkoviestintää

Jos esteetön viestiminen verkossa kiinnostaa, järjestävät Human Factors -ryhmä, Design for All -verkosto, Viestintävirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kohti esteetöntä verkkoviestintää -seminaarin THL:n tiloissa (ent. Stakes) 15.11.2010 klo 13-16.

Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Auditorioon on esteetön pääsy ja siellä on induktiosilmukka.

Ilmoittaudu viimeistään 9.11.2010 osoitteeseen: ritva.pihamaa@thl.fi. Tilaisuus on maksuton.