Info

The power of the Web is in its universality. Access by everyone regardless of disability is an essential aspect. (Webin voima on sen yleismaailmallisuudessa. On keskeistä, että se on kenen tahansa saavutettavissa vammoista ja rajoituksista riippumatta.)
Tim Berners-Lee, WWW:n keksijä

Tietoverkot ovat yhä suurempi osa elämää, jolloin sen mahdollisuuksien pitäisi olla yhtäläisesti kaikkien ulottuvilla. Näin ei kuitenkaan ole. Saavutettavuudessa on kyse siitä, kuinka hyvin www-sivut ovat esimerkiksi sokeiden, kuurojen, liikuntaesteisten ja ikäihmisten käytettävissä. Se ei kuitenkaan liity vain vammaisiin, vaan tarkoittaa erilaisuuden huomioimista, josta hyötyvät kaikki käyttäjät. Tavoitteena on, että yhä useampi pääsee osalliseksi tietoverkon tuomista mahdollisuuksista riippumatta osaamisesta, iästä, laitteista, henkisistä tai fyysisistä rajoitteista.

Usein saavutettavuuden suurimpana esteenä on silkka tietämättömyys, vaikka verkko on tietoa väärällään. Hyvänä kakkosena on harhaluulo siitä, että kun se on niin vaikeata, ja kolmantena, että se on kallista.

Vuoden 2004 lopulla löimme viisaat päät yhteen ja päätimme koota saavutettavuuden tietopankin, josta kuka tahansa kiinnostunut voisi helposti ja suomen kielellä löytää kaikki relevantit ohjeet, linkit, vinkit ja käytännön esimerkit saavutettavien ja standardinmukaisten verkkosivujen tekemiseksi. Saavutettava.fi näki päivänvalon.

Vuonna 2006 halusimme tuoda Saavutettava.fi:n vieläkin lähemmäksi lukijaa. Siksi Saavutettava.fi on nyt aiempaa blogimaisempi ja julkaisee oppaiden ja artikkeleiden lisäksi entistä enemmän uutisia ja muita pohdintoja saavutettavuuteen liittyen. Myös sinun kirjoituksesi ja uutisvinkkisi ovat tervetulleita!

Henkilökunta

Saavutettava.fi on tällä hetkellä seuraavien henkilöiden aikaansaannos ja ylläpitämä:

  • Marjut Pietarlehto on Saavutettava.fi:n perustaja ja ikuinen maailmanparantaja, joka täyttää kutsumustaan vaahtoamalla saavutettavuuden ja käytettävyyden puolesta eri foorumeilla.
  • Sami Keijonen on opettaja, WordPress-osaaja ja pitkän linjan saavutettavuuden asiantuntija.

Artikkelikirjoittajia on useampia. Heitä pyydetään mukaan tarpeen tullen lisääkin. Jos olet kiinnostunut tarjoamaan artikkelia julkaisuun, ota yhteyttä. Emme maksa artikkeleista, mutta saat näkyvyyttä ja hyvän mielen. Sähköpostiosoitteen löydät sivun oikeasta laidasta.

Käännösartikkeleihin on saatu käännös- ja julkaisuluvat alkuperäisiltä kirjoittajilta. Jos mieleesi juolahtaa jokin kääntämisen arvoinen artikkeli, kerro siitä meille.

Suomen Design for All -verkosto

Saavutettava.fi on Suomen Design for All -verkoston jäsen. Verkostoon kuuluu 39 tutkimuslaitosta, yliopistoa, käyttäjäorganisaatiota ja tutkimusrahoittajaa, ja se on tällä hetkellä EU-maiden laaja-alaisin ja jäsenmäärältään suurin. Suomen DfA-verkoston tavoitteena on levittää DfA-tietoa sekä yrityksille että julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen kehittämiseksi. Tieto on tarkoitettu myös kansalaisten saavutettavaksi. Verkosto kannustaa aktiiviseen ja monialaiseen DfA-keskusteluun ja virittää uusia kehittämis- ja tutkimushankkeita.

Esteettömyysselonteko

Saavutettavuus ja standardinmukaisuus

Nimensä mukaisesti Saavutettava.fi-sivustosta on yritetty tehdä mahdollisimman käytettävä ja saavutettava mahdollisimman monelle erilaiselle käyttäjälle. Vaikka on mahdotonta tehdä sivustoa, jota kaikki voisivat käyttää ongelmitta, saavutettavuusnäkökulmien huomioiminen mahdollistaa sen, että useimmilla on esteetön pääsy sivujen sisältöön. Sivuston saavutettavuutta on arvioitu mm. Webaimin Wave-työkalulla.

Pyrimme myös tuottamaan mahdollisimman standardinmukaista HTML- ja CSS-koodia, vaikka julkaisujärjestelmien valmiit lisäosat usein tekevätkin tästä normaalia hankalampaa.

Lisätietoa saavutettavuudesta ja web-standardeista löytyy paitsi tämän sivuston blogimerkinnöistä, myös muun muassa Saavutettavan Twitter-tililtä.