Suomalaispuolueiden sivut syynissä

Kirjoittaja: Mikko Kekki. Tämä on muokattu versio artikkelista, joka on julkaistu aiemmin Kalamukin blogissa 8.6.2004.


Joe Clark ja Greg Saila ovat testanneet kanadalaisten puolueiden verkkosivuja muutamallakin mittarilla ja todenneet, että kanadalaisten puolueitten sivut eivät pärjää web-standardi-testissä (Canadian election Web sites flunk standards test). Analyysin innoittamana käymme nyt suomalaisten puolueiden sivujen kimppuun web-standardeilla.

Kanadalaisten testituloksissa on hyvin perusteltu, miksi tällaista testaamista ylipäätään kannattaa tehdä. Näiden perustelujen pohjalta tämänkin testin perustelut on kirjoitettu. Kiitämme Clarkia ja Sailaa.

Mistä on kyse?

 • WWW-sivut koostuvat koodista, jota tulkitsemalla selaimet osaavat esittää sivun näkyvässä muodossa.
 • HTML on koodia, jolla määritetään sivun rakenne, otsikot, kuvat ja muut elementit. (HTML on lyhenne käsitteestä ’hypertext markup language’.)
 • CSS on koodia, jolla määritetään, miltä HTML näyttää selaimessa. (CSS on lyhenne käsitteestä ’cascading stylesheets’.)
 • HTML:lle ja CSS:lle on määritetty säännöt. Jos noudatat sääntöjä, olet kirjoittanut koodia oikein ja sivusi noudattaa web-standardeja.
 • Oikein kirjoitettu (validi) koodi muistuttaa luonnollisen kielen kieliopin mukaista kirjoittamista. Jos kirjoitat koodia oikein, selaimet tietävät täsmälleen, mitä tarkoitat, eikä niiden tarvitse arvailla, millaisena sivu pitäisi näyttää. (Luonnolliseen kieleen vertaaminen ontuu tietysti siltä osin, että ihmiset puhuvat murteita ja huolimattomasti mutta silti ymmärtävät toisiaan. Tämä johtuu siitä, että ihmisten välisestä kommunikaatiossa suurin osa viestinnästä tapahtuu non-verbaalisesti eli ilman puhuttua kieltä.)
 • WWW-sivujen saavutettavuus ja käytettävyys ovat erillisiä asioita ja niitä ei käsitelty tässä testissä, koska niiden testaaminen on monimutkaisempi prosessi ja koska kirjoittajanne on laiska. Oikein kirjoitettu koodi vaikuttaa kuitenkin myös niihin.

Miksi?

 • Suurelle osalle sivujen vierailijoista ja käyttäjistä asialla ei olekaan suuren suurta merkitystä mutta joillekin se merkitsee paljon.
 • Standardi (oikeaoppinen) koodi tarkoittaa, että mikä tahansa internetlaite osaa tulkita sellaista HTML:ia ja CSS:ia oikein.
 • Useimmat sivujen tekijät tekevät sivuja, jotka toimivat mainiosti vain Windows-käyttöjärjestelmän Internet Explorer-selaimessa.
 • Standardi koodi toimii kuitenkin yleensä täysin oikein kaikissa mahdollisissa selaimissa ja laitteissa. Usein jopa täsmälleen samalla tavalla kaikissa selaimissa ja laitteissa.
 • Standardin koodin avulla periaatteessa kuka tahansa voi käyttää WWW-sivua selaimesta tai laitteesta riippumatta.
 • Käytännössä joitakin yhteensopivuusongelmia on olemassa selainten kesken. Suurin osa ongelmista löytyy Windowsin Internet Explorerista.
 • Jos asiaa haluaa niin ajatella, kyse on tasa-arvosta.

Kuka kärsii väärin tehdyistä sivuista?

 • Standardien vastainen koodi on optimoitu vain selaimelle, jolla sitä on testattu. Tämä tarkoittaa lähes aina Windowsin Internet Exploreria.
 • Kaikki eivät kuitenkaan käytä Windowsia ja Internet Exploreria. Clark & Saila: This may be news to you, but the Web is not the same as Internet Explorer for Windows (Tämä voi tulla yllätyksenä mutta netti ei ole sama asia kuin Windowsin Internet Explorer).
 • Jos sinulla ei satu olemaan selainta, joka on sivun omistajan / tekijän suosima, voi olla, ettet pysty käyttämään sivua ollenkaan.
 • Monien ihmisryhmien, kuten kuulo- tai näkövammaisten, internetin käyttö riippuu pitkälle standardin koodin käytöstä. Joskus he tarvitsevat erillisiä apuohjelmia tai apulaitteita internetin käyttöön. Heille oikeaoppisen koodin käyttö merkitsee todella paljon. Web-standardien ja saavutettavuusohjeiden noudattaminen on tärkeää.
 • Sokea käyttäjä voi käyttää esimerkiksi ruudunlukijaa, joka on ohjelma, joka tulkitsee sivun tekstin, ikonit ja muun informaation ääneen tai pistekirjoituksena.
 • Näkövammainen käyttäjä voi käyttää näkymän suurentajia, jotka näyttävät sivujen informaation tarpeeksi isolla.
 • Nämä apuohjelmat nojaavat oikeaoppiseen koodiin. Tutkimusten mukaan web-standardien ja saavutettavuusohjeiden vastaisesti tehtyjen sivujen käyttö on huomattavasti hankalampaa vammaisille käyttäjille.
 • Joissakin tapauksissa web-standardien ja saavutettavuusohjeiden vastaisesti tehtyjen sivujen käyttö on yksinkertaisesti mahdotonta.
 • Joissakin maissa ja mahdollisesti lähivuosina koko Euroopan Yhteisössä laki vaatii viranomaissivuilta saavutettavuutta.

Mitä testattiin?

Clark ja Saila testasivat useitakin asioita. Me jätimme aikapulan vuoksi saavutettavuuden tällä kertaa testaamatta. Puolueiden sivujen saavutettavuudesta voi lukea Yoji Hirabayashin erinomaisesta artikkelista Saavutettavuus ja suomalaispuolueiden sivut. Me keskityimme koodiin. Käytimme seuraavaa listaa:

 • Doctype (dokumenttityyppi)
 • Merkistökoodaus
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkinnässä
 • HTML:n merkintävirheet
 • Virheet CSS:ssa
 • CSS- vai taulukkotaitto?

Testaamiseen käytimme W3C:n html-validaattoria, jonka avulla voi tarkistaa onko oma sivu standardien mukaisesti koodattu. CSS:n oikeellisuus tarkistettiin W3C:n CSS-validaattorilla. CSS tarkistettiin kaikista mahdollisista CSS-tiedostoista ja vähintään kahdesta kehyksestä, jos sivu koostui sellaisista. Myös sivun sisään ympätyt tyylit tarkistettiin.

Jos dokumenttityyppiä ei ollut merkitty, testattiin validaattorin tällaisessa tilanteessa automaattisesti tarjoaman HTML 4.01 Transitional -standardin mukaan. Jos merkistökoodausta ei oltu mainittu, käytettiin iso-8859-1-koodausta.

Mukaan otettiin kaikki käynnissä olevissa EU-vaaleissa (keväällä 2004) ehdokkaita asettaneet puolueet. Alla puolueet käsitellään näiden vaalien virallisessa järjestyksessä. Sivuista testattiin ainoastaan aloitussivu eli se sivu, joka aukeaa, kun kirjoitetaan sivuston perusosoite (www.sosialidemokraatit.fi, www.keskusta.fi, www.kokoomus.fi jne.). Ainoastaan Kristillisdemokraateilla oli niin sanottu intro-sivu mutta se testattiin silti varsinaisen etusivun sijasta, koska sääntö päätettiin ennen testauksen aloitusta. Reilu peli se olla pitää.

Kaikille puolueiden sivuille oli yhteistä se, että perusasiat eivät olleet kunnossa. Yksikään ei läpäissyt testiä virheittä ja lähes kaikilta puuttui joko dokumenttityyppi tai merkistökoodaus tai molemmat.

Tarmo Ropposen sanoin: sitten tuloksiin. Taulukkoversiokin löytyy Kalamukin blogista.

Suomalaispuolueiden www-sivut ja web-standardit – testin tulokset

Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä (merkitty kaksi kertaa ristiriitaisesti).
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 80 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Doctype: kyllä (HTML 4.01 Transitional).
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 229 virhettä.
 • CSS:n virheet: 27 virhettä (luku on arvio, koska kaikkien virheiden tarkistus olisi vienyt aikaa).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 14 virhettä.
 • CSS:n virheet: 1 virhe.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti r.p.
 • Doctype: ei (kehyksien sisäisillä sivuilla osittain kyllä).
 • Merkistökoodaus: ei (kehyksien sisäisillä sivuilla osittain kyllä).
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 19 virhettä.
 • CSS:n virheet: 1 virhe (tarkistettiin kahden kehyksen tyylit).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko (kehyksien sisällä).
Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p.
 • Doctype: kyllä.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 38 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Liberaalit r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 92 virhettä.
 • CSS:n virheet: 5 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: CSS.
Suomen Kansan Sinivalkoiset r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei, väärin merkattu (kehyksien sisäisillä sivuilla kyllä).
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: kyllä.
 • HTML:n merkkausvirheet: 22 virhettä.
 • CSS:n virheet: – (ei CSS:ia).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko (kehyksien sisällä).
Köyhien Asialla r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 40 virhettä.
 • CSS:n virheet: – (ei CSS:ia).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei (intro-sivulta on voi tosin valita suomen- tai ruotsinkieliset osion).
 • HTML:n merkkausvirheet: 11 virhettä.
 • CSS:n virheet: – (ei CSS:ia).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 12 virhettä.
 • CSS:n virheet: 2 virhettä (ja yksi varoitus).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko (kehysten sisällä).
Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
 • Doctype: kyllä (HTML 4.0 Transitional).
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 196 virhettä.
 • CSS:n virheet: 2 virhettä (ja yksi varoitus).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Eläkeläiset Kansan Asialla r.p. (Sivuja ei löytynyt.)
 • Doctype: –
 • Merkistökoodaus: –
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: –
 • HTML:n merkkausvirheet: –
 • CSS:n virheet: –
 • CSS- vai taulukkotaitto: –
Suomi – Isänmaa r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 28 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Ruotsalainen kansanpuolue r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 54 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.