Saavutettavuus & verkko-opetus

Kohderyhmät

Verkko-opetuksella voi olla erilaisia kohderyhmiä. Esimerkiksi yliopiston verkkokurssille voi osallistua henkilöitä, joilla on lukihäiriö, motorinen vamma tai näkövamma. Opiskelijoiden tekninen osaaminen voi olla myös monentasoista. Siinä missä edistyneimmät hallitsevat tietokoneen ja tietoverkkojen käytön erinomaisesti, voi monilla jo kynnys tietokoneella työskentelyyn olla liian suuri.

Perusopetuksessa verkkokurssin kohderyhmään voi kuulua edellä mainittujen lisäksi myös monenlaisia keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriön ilmenemismuotoja tai kognitiivisia hahmottamisvaikeuksia.

Tietokonetta voidaan myös hyödyntää erityisopetuksessa monivammaisten oppimisen tukena, vaikkakin tällöin kyse ei ole välttämättä niinkään verkko-opetuksesta vaan tietokoneavusteisesta opetuksesta yleensä. Monivammaisten opetuksessa ylimääräisten käyttöliittymään kuuluvien valikoiden ja painikkeiden karsiminen on tärkeää.

Hyvin pelkistetty käyttöliittymä on helpompi hahmottaa ja erikoisnäppäimistön avulla myös monivammaiset ja kehitysvammaiset pystyvät käyttämään tietokonetta tehokkaasti oppimisensa tukena. Tietokone on myös väsymätön ja pystyy antamaan välittömän palautteen.

Verkko-opetusta voidaan myös käyttää työpaikoilla henkilöstön kouluttamisessa, jolloin järjestelmää voidaan paremmin räätälöidä kohderyhmän tarpeisiin. Tällöin mm. selainvaatimukset eivät ole niin tiukkoja, kun tiedetään jo etukäteen millaiset laitteet kohderyhmällä on käytettävissään. Tämä ei kuitenkaan poissulje huolellisen käyttöliittymäsuunnittelun ja käytettävyyden merkitystä.

Edellinen sivu: Verkko-opetus - Seuraava sivu: Vaatimukset käyttäjältä