Saavutettavuus & verkko-opetus

Verkko-oppimisen vaatimukset käyttäjiltä

Verkko-oppiminen vaatii tavallisesti tietyntasoista tietoteknistä osaamista. Yleisvaatimuksena on useimmiten tietokoneen peruskäytön hallinta.

1. Tietokoneen peruskäyttö

Tietokoneen peruskäyttötaitoihin kuuluu hiiren ja näppäimistön käyttäminen sekä käyttöjärjestelmän perustoimintojen ja komentojen tunteminen. Perustoimintoihin kuuluu mm. ohjelmien avaaminen ja sulkeminen sekä tiedostotasolla tapahtuva toiminta, kuten tiedostojen avaaminen ja tallentaminen sekä erilaisten tallennusmedioiden (mm. levykkeet, cd/dvd-levyt, usb-muistit) hyödyntäminen.

2. Ohjelmien käyttäminen

Verkko-oppimisessa tarvitaan tavallisesti internet-selainta. Multimediasisällöt ja tekstidokumentit saattavat vaatia toimiakseen tiettyjä selainlaajennuksia eli plugineja tai erillisiä ohjelmia. Tyypillisimpiä tällaisia ohjelmia ovat ääni- ja videotiedostojen kuuntelemisessa ja katsomisessa tarvittavat mediasoittimet, sekä kuvien katselussa tarvittavat ohjelmat.

3. Tietoverkkojen käyttäminen

Koska verkko-oppiminen on toimintaa, joka tapahtuu verkkoympäristössä, on tietoverkkojen käytön osaaminen varsin tärkeä taito. Käyttäjän on osattava etsiä tietoa verkosta ja kyettävä arvioimaan löytämänsä informaation luotettavuutta.

Käyttäjän on lisäksi usein osattava erityisiä verkkoviestinnän taitoja. Verkko-oppimisessa hyödynnetään paljon verkosta löytyviä tekstejä ja dokumentteja sekä myös tuotetaan niitä. Mikä tahansa teksti ei sovellu verkkoon luettavaksi.

4. Verkkokeskustelun taidot

Verkko-oppimisessa hyödynnetään paljon chatteja eli reaaliaikaisia keskustelukanavia sekä keskustelufoorumeita. Verkkokeskustelu ja reaaliaikainen kasvokkain tapahtuva keskustelu eroavat toisistaan hyvinkin paljon.

Verkossa tapahtuvassa tekstimuotoisessa chat- tai foorumikeskustelussa on mahdotonta nähdä toisten ilmeitä tai eleitä. Lauserakenteet voivat myös kokemattomalla verkkokeskustelijalla muodostua pitkiksi ja kirjoittaminen on hidasta. Kokenut keskustelija puolestaan kirjoittaa puhekieltä tai verkkokeskustelussa vakiintunutta slangia ja käyttää runsaasti lyhenteitä tai teknisiä termejä, jotka saattavat kokemattomalle olla käsittämätöntä.

Keskustelufoorumeilla pitkät ja monimutkaiset lauserakenteet muodostuvat helposti vaikeasti luettaviksi ja yksittäisten paljon asiaa sisältävien viestien kommentointi on hankalaa. Tämä korostuu entisestään jos kommentoijia on useita kymmeniä.

5. Tietoturvallisuus

Tietoturva kuuluu ehdottomasti tärkeisiin tietokoneen peruskäyttötaitoihin. Käyttäjän on hyvä osata huolehtia käyttäjätunnustensa ja salasanojensa salassa pysymisestä. Yleisessä käytössä olevien koneiden selainten sivuhistorian tyhjentäminen on myös hyvin tärkeää. Yleiskäyttökoneiden kanssa työskennellessä on myös viisasta poistaa pysyvästi kaikki koneelle tallennetut tiedostot, jotta ne eivät päätyisi vääriin käsiin.

Edellinen sivu: Kohderyhmät - Seuraava sivu: Ihanteellinen verkko-oppimisympäristö