Saavutettavuus & verkko-opetus

Yhteenveto

Verkko-opetuksessa voidaan törmätä moniin saavutettavuusongelmiin. Verkko-opetuksen saavutettavuuden tarvetta voidaan kontrolloida suunnittelemalla kurssi etukäteen tietyntasoiselle kohderyhmälle. Kuitenkin esimerkiksi yliopisto-opinnoissa verkkokurssille voi osallistua myös kuulo- tai näkövammaisia sekä henkilöitä, joiden motorinen toimintakyky on alentunut.

Myös verkko-oppimisympäristön valinnalla on merkitystä. Kaikki ympäristöt eivät ole erityisen saavutettavia mm. kehysrakenteiden tai puutteellisten ohjeistuksien vuoksi. Käytännössä jokainen verkko-oppimisympäristö vaatii käyttäjältään perehtymistä. Tässä vaiheessa oppimisympäristön käytettävyydellä on erityisen suuri merkitys. Mitä käytettävämpi verkko-oppimisympäristö on, sitä helpompaa sen tehokas käyttö on oppia.

Oman osansa monimutkaiseen "keitokseen" asettavat myöskin eri verkko-oppimisympäristöjen mahdollisuudet ja toiminnot. Suuren oppilaitoksen verkko-oppimisympäristön on pystyttävä toimimaan sujuvasti satojen, jopa tuhansien käyttäjien aiheuttaman kuormituksen alla.

Sisällön suhteen opetuksen järjestäjällä on enemmän vaikutusmahdollisuuksia. Mikä tahansa verkkoon siirretty tekstidokumentti ei vielä ole hyvää verkko-opetusta ja verkko-opetus on paljon muutakin kuin multimediaa internetissä.

Lähteitä

Suomeksi

Englanniksi

Edellinen sivu: Verkko-opetuksen saavutettavuus