Saavutettavuus & verkko-opetus

Miksi saavutettavuus?

Saavutettavuus tekee www-sivujen selaamisesta helppoa kaikille käyttäjille. Informaatio on vapaasti kaikkien ulottuvilla kykyihin ja välineisiin katsomatta. Saavutettavuus voi helpottaa myös vammattomien ihmisten www-kokemuksia paremman käytettävyyden muodossa.

Mistä tietää onko sivusto saavutettava?

W3C:n standardien mukaisilla sivuilla on usein nähtävillä erityinen merkki, joka kertoo sivuston noudattavan standardeja. Standardin mukaiset sivut toimivat varmemmin eri päätelaitteilla ja standardeja tukevilla ohjelmilla. Standardit yksinään eivät kuitenkaan vielä takaa saavutettavuutta.

Lisätietoa standardeista: Jukka Korpela: Standardi, mikä se on?

Saavutettavuudesta kertoo myös se, kuinka hyvin sivuilta löytää etsimänsä. Jos navigointi on hankalaa ja ulkoasu sekava, ei sivustoa luultavasti ole rakennettu saavutettavaksi. Erityisryhmien vaatiman saavutettavuuden tunnistaminen vaatii syvällisempää perehtymistä aiheeseen. Hyvä yleiskeino testata sivujen saavutettavuutta on asettaa selain piilottamaan kuvat tai navigoiminen ilman hiirtä.

Miten voin edistää saavutettavuutta?

Paras keino edistää saavutettavuutta on antaa palautetta sivujen tekijöille. Näin sivujen tekijät tietävät, että saavuttavuudelle on kysyntää. Julkishallinnollisten www-sivujen saavutettavuutta valvotaan erikseen lainsäädännöllä. Kuntien ja virastojen sekä muiden virallisten instituutioiden sivustojen täytyy olla myös erityisryhmien saavutettavissa.

Edellinen sivu: Esimerkkejä - Seuraava sivu: Verkko-opetus