Saavutettavuus & verkko-opetus

Mitä verkko-opetus on?

Verkko-opetus on opetustoimintaa, jossa verkkoympäristöllä on hyvin merkittävä rooli. Verkkokurssi voidaan suorittaa kokonaan tai osittain verkossa tavallisesti verkko-oppimisympäristöä hyväksi käyttäen.

Verkko-opetus eroaa normaaliopetuksessa siinä mielessä, että kun tavallisesti opiskelu tapahtuu luokkamuotoisessa kontaktiopetuksessa tai itsenäisesti opiskellen, on verkko-opetuksessa usein hyvin vähän kontaktimuotoista opetusta. Koko kurssin ohjaustoiminta tapahtuu useimmiten verkossa ja verkko-oppimisympäristössä.

Itsenäistä työskentelyä toki verkko-opetuksessakin hyödynnetään paljon, mutta esimerkiksi tehtävien ohjeistus ja palautus sekä kontaktit tutoreihin, opettajiin ja muihin kurssille osallistujiin tapahtuvat sähköisesti.

Verkko-opetus myös hyödyntää verkon mukanaan tuomia mahdollisuuksia, kuten riippumattomuutta fyysisestä sijainnista. Verkkokurssi voikin olla maailmanlaajuinen, jossa on samanaikaisesti osallistujia eri puolilta maailmaa. Verkko-opetus poistaa myös tilarajoitteita, jolloin ei tarvita suuria luentosaleja tai luokkatiloja teknisine varusteineen. Käytännössä tarpeeksi nykyaikainen tietokone, www-selain ja internet-yhteys riittävät.

Verkko-oppimisympäristö on www-selaimella käytettävä ohjelmisto, jossa kurssin ohjeistukset, tehtävänannot ja kontaktit ovat saatavilla. Selaintoiminnallisuus ei vaadi erillisten yhteysohjelmien asentamista ja nykyaikana käytännössä jokaisesta tietokoneesta löytyy www-selain. Selaimen toiminta on useimmiten jo ennestään tuttu, joten verkko-oppimisympäristön käyttö ei yleensä vaadi selainohjelman suhteen erillistä opettelua.

Edellinen sivu: Miksi saavutettavuus? - Seuraava sivu: Kohderyhmät