Saavutettavuus & verkko-opetus

Verkko-oppimisen edut

Verkko-oppimisessa hyödynnetään paljon digitaalista oppimateriaalia kuten multimediaa. Myös tekstidokumentit jaetaan tavallisesti digitaalisessa muodossa.

Perinteisillä luennoilla jaettavat monisteet eivät ole sellaisenaan näkövammaisten luettavissa. Tekstimuotoiset dokumentit voidaan kuitenkin skannata kuvanlukijalla ja muuttaa näin erityisen ohjelman avulla pistekirjoitusnäytön tai ruudunlukijan ymmärtämään muotoon.

Digitaalinen oppimateriaali poistaa tämän välivaiheen, jolloin luentomonisteet ja muu kurssimateriaali voidaan jakaa suoraan saavutettavassa muodossa. Digitaalinen oppimateriaali mahdollistaa myös multimedia sisällön kuvailut näkövammaisille, mikä perinteisellä luennolla olisi hyvin hankalasti toteutettavissa.

Perinteinen luento on kuulovammaisen ulottumattomissa, mikäli hänellä ei ole viittomakielen tulkkia käytettävissään tai mikäli huulilta lukeminen ei ole mahdollista. Luento on mahdollista muuttaa tekstimuotoon ja saada näin myös kuulovammaisen ulottuville ilman tulkin apua. Tämä ei tietenkään välttämättä ole aina paras ratkaisu, sillä tulkkeja tarvitaan edelleen reaaliajassa tapahtuvassa opetuksessa, kuten keskustelutilanteissa, joihin kuulovammaisen on vaikea osallistua.

Keskustelutilanteet voidaan kuitenkin siirtää verkkoon, jossa ne ovat reaaliaikaisesti myös kuulovammaisen saavutettavissa. Kekusteluista voidaan myös pitää lokia, jolloin keskustelun kulkua on mahdollista seurata jälkikäteen.

Digitaalinen oppimateriaali ja verkkoympäristö voivat poistaa myös fyysisiä rajoitteita, kun esim. pyörätuolia käyttävän henkilön ei tarvitse liikkua luokasta tai luentosalista toiseen, vaan hän voi osallistua opetukseen kotonaan.

Verkkotekstien lukeminen tietokoneen näytöltä on raskasta ja sen vuoksi tekstin esittämistavalla on suuri merkitys. Etenkin tieteellisen tekstin siirtäminen sellaisenaan verkkoon verkkokurssin materiaaliksi on äärimmäisen huono tapa jakaa informaatiota. Pitkien ja kapulakielisten sivistyssanoja vilisevien tekstidokumenttien lukeminen näytöltä ei ole helppoa.

Edellinen sivu: Ihanteellinen verkko-oppimisympäristö - Seuraava sivu: Verkko-opetuksen saavutettavuus