Saavutettavuus & verkko-opetus

Mistä saavutettavuudessa on kyse?

Saavutettavuus, esteettömyys ja käytettävyys - pyhän kolminaisuuden mantra. Kolme elementtiä, jotka tuovat tietoyhteiskunnan kaikkien käyttäjien ulottuville. Saavutettavuus on sekä esteettömyyttä että käytettävyyttä. Saavutettavuudessa on kyse kaikkien käyttäjien huomioimisesta.

Saavutettavuus

Saavutettavuus (engl. accessibility) nimensä mukaisesti kuvaa ensisijaisesti verkossa sijaitsevan palvelun tai informaation saavutettavuutta. Saavutettavuudessa on kyse siitä, kuinka hyvin verkkoympäristössä toimiva palvelu tai informaatio on kaikkien käyttäjien ulottuvilla ikään, kehitystasoon, fyysiseen ja psyykkiseen toimintakykyyn tai mihin tahansa muuhun yksilölliseen ominaisuuteen katsomatta.

Saavutettavuudessa on kyse myös yksilön käyttämien välineiden huomioimisesta. Saavutettavan verkkopalvelun käyttäminen ei vaadi viimeistä huutoa olevaa laitteistoa tai erityistä teknistä osaamista.

Saavutettavuus on myös tarjottavan informaation saattamista sellaiseen muotoon, että se on helposti ymmärrettävissä. Tämä tarkoittaa sitä, että esim. tekstit toimitetaan verkkomuotoon. Tekstirivien pituus täytyy olla sopiva ja lauserakenteet sekä sanamuodot on laadittava selkeiksi ja yksinkertaisiksi. Kappalejakojen on oltava tarpeeksi selkeitä ja yksittäinen kappale ei saa olla liian pitkä. Teksti, joka toimii lehdessä tai kirjassa, ei välttämättä sellaisenaan toimi verkossa.

Saavutettavuus ei kuitenkaan tarkoita sisältöjen saattamista kaikkien käyttäjien ulottuville täysin päätelaitteesta riippumatta.

Ei voida olettaa, että 4-vuotias lapsi voisi lukea ja ymmärtää aikuisille suunnatun parisuhdesivuston sisältöä. Ei voida myöskään olettaa, että verkkopankki olisi käytettävissä ikivanhalla tietokoneella ja ohjelmistolla, joka ei tue turvallisuuden kannalta tärkeitä salausmenetelmiä.

Saavutettavuudessa ei ole kyse äärimmäisyyksistä. On olemassa tekijöitä, joiden huomioiminen ei ole järkevää taikka edes mahdollista. Raja on vedettävä johonkin.

Saavutettavuudessa on siis kyse siitä, että pyritään rakentamaan verkkopalvelu mahdollisuuksien mukaan kaikkien käyttäjien ja heidän käytettävissään olevien päätelaitteiden ulottuville. Aikuisten parisuhdesivuston teksti on toki 4-vuotiaankin luettavissa, mutta yksilön itsensä vastuulle jää osaako hän lukea ja ymmärtääkö hän lukemaansa.

Verkkopankki puolestaan täytyy olla käytettävissä laitteistolla, joka on käyttäjän ulottuvilla ilman kohtuuttomia sijoituksia tai ponnistuksia. Käytännön esimerkki tällaisesta laitteistosta on oppilaitoksen tai kirjaston tarjoama tietokone verkkoyhteyksineen.

Edellinen sivu: Johdanto - Seuraava sivu: Käytettävyys