Saavutettavuus & verkko-opetus

Johdanto

Verkko-oppiminen, eLearning, e-oppiminen, tai miksi sitä ikinä nimitetäänkään, on noussut monien tietoisuuteen viime vuosien aikana. Yliopistojen kurssitarjonnat ja tentti-ilmoittautumiset hoidetaan yhä useammin verkkoportaalien avulla (esim. Jyväskylän yliopiston Korppi-järjestelmä). Paperisotaa vähentävät ilmoittautumis- ja tiedotusjärjestelmät eivät sinällään ole vielä varsinaista verkko-opetusta, mutta ne ovat kuitenkin tärkeä osa verkossa toimimisen periaatteita opeteltaessa.

Verkko-oppimisessa tyypillisesti kurssin koko ohjaustoiminta, keskustelu, aineisto ja tehtävien suorittaminen sekä palautus tapahtuvat verkko-oppimisympäristössä. Tällaisia verkko-oppimisympäristöjä on useita erilaisia. Verkkoympäristö ei kuitenkaan sellaisenaan ole kaikkien käytettävissä. Aivan kuten pyörätuolia käyttävä henkilö voi kohdata hankaluuksia pyrkiessään hissittömän rakennuksen toiseen kerrokseen, myös verkkoympäristöissä voidaan törmätä puutteisiin, jotka estävät palveluiden ja informaation hyödyntämisen.

Verkko-opppimisen, kuten minkä tahansa verkkopalvelun suunnittelussa on erityisen tärkeää huomioida saavutettavuustekijät, jotka takaavat sen, että palvelut ovat kaikkien käyttäjien hyödynnettävissä.

Edellinen sivu: Etusivu - Seuraava sivu: Saavutettavuus