Saavutettavuus & verkko-opetus

Esteettömyys

Fyysisessä ympäristössä käytetään saavutettavuuden sijaan tavallisesti termiä esteettömyys. Esteettömyys on monille käyttäjäryhmille ehdoton edellytys. Näkövammat, kuulovammat, epilepsia, CP-vamma tai muut fyysiset rajoitteet hankaloittavat keskivertoihmisille suunnattujen palveluiden käyttöä ja jokapäiväisessä elämässä toimimista.

Meille jokapäiväisestä elämästä tuttuja esteettömyystekijöitä ovat mm. hissit, pyörätuoliluiskat ja jalankulkijoiden liikennevalojen äänimerkit. Myös verkossa tarvitaan apuvälineitä ja -toimintoja parantamaan esteettömyyttä.

Heikkonäköisen on vaikea nähdä pienikokoista tekstiä varsinkin jos kontrasti on heikko. Sokeat ovat täysin pistekirjoitusnäyttöjen ja ruudunlukijoiden varassa. Kuulovammainen ei puolestaan voi hyödyntää äänitallenteita ja multimediaa samalla tavalla kuin kuuleva, vaan hän tarvitsee tuekseen kuvailevan tekstin.

CP-vammaisen voi olla vaikea suorittaa navigoinnissa vaadittavia sormien ja käsien liikeratoja ilman erityistä ohjainlaitetta. Myös psyykkiset rajoitteet kuten oppimis- tai hahmottamisvaikeudet sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuushäiriö voivat hankaloittaa www-palveluiden käyttämiselle.

Edellinen sivu: Käytettävyys - Seuraava sivu: Esimerkkejä