Ministeriöiden verkkosivut eivät ole kaikkien saavutettavissa

Julkishallinnon verkkosivujen saavutettavuus on tärkeä aihe, sillä palveluita siirretään yhä enemmän verkkoon. Verkonkäyttökulttuurin nopeassa muutoksessa uusia muotoja lanseerataan kuitenkin enemmistön ehdoilla eikä massasta poikkeavia kansalaisia aina ehditä ottaa huomioon. Kristiina Nurmelan tietojärjestelmätieteen pro gradu -tutkielma osoittaa, että saavutettavuuden tila julkishallinnon verkkosivuilla on ollut huono koko 2000-luvun ajan siitäkin huolimatta, että monet saavutettavuuspuutteet olisi helposti korjattavissa.

Nurmelan tutkimuksen lähtökohtana on, että verkkopalveluiden edellytyksenä on oltava saavutettavuus kaikille kansalaisille. Esimerkiksi vammaisten huomioon ottamiselle on paitsi eettiset myös kulttuuriset ja juridiset perusteet.

Nurmela testasi automaattisella saavutettavuustyökalulla 12 Suomen ministeriön verkkosivuja. Tarkastelun kohteena olivat kunkin ministeriön etusivu ja päänavigointipalkin alaiset toisen tason sivut. Arviointi perustui ei-kaupallisen W3C-organisaation kehittämiin verkkosisällön saavutettavuusohjeisiin. Ohjeilla pyritään edistämään saavutettavuutta ja tasa-arvoisuutta verkossa.

Saavutettavuuden taso ministeriöiden verkkosivuilla osoittautui tutkimuksessa heikoksi. Vain kahdeksan prosenttia sivuista ylsi saavutettavuusohjeissa määritellyn saavuttavuusluokituksen alimmalle tasolle eli A-tasolle. Yksikään sivu ei yltänyt ylemmille AA- tai AAA-tasoille. Yleisimpiä ongelmia olivat esimerkiksi vaihtoehtoisten kuvatekstien puuttuminen ja linkkien nimeämisten puutteellisuudet. Sähköisestä viestinnästä vastaavassa ministeriössä asiaan oli ehkä kiinnitetty huomiota, koska A-tason yhdeksästä sivusta kahdeksan oli liikenne- ja viestintäministeriön.

(Lähteet: DfA-postilista ja Jyväskylän yliopiston tiedote)

Kysymme: Mitä tapahtui julkishallinnon verkkopalveluiden suunnittelun periaatteille, vai viittaavatko toteuttavat tahot niille (edelleenkin) kintaalla? Tarvitsisimmeko jonkin tahon huolehtimaan siitä, että julkisen sektorin sivut ovat kaikille saavutettavia?

Syksyn seminaareja saavutettavuudesta

Syksyllä tapahtuu saavutettavuuden saralla. Mm. seuraavat seminaarit ovat luvassa:

  • Ikäihminen, design ja teknologia ‒ riitasointuja vai sinfonista harmoniaa? (1.11.2012 Helsinki): KÄKÄTE-projekti (Käyttäjälle kätevä teknologia) ja Toimiva koti järjestävät tulevaisuuteen katsovan seminaarin. Kohtaavatko ikäihmiset, design ja teknologia toisensa? Miten yhteisen sävelen löytymistä voidaan eri aloilla tukea? Eri aloja edustavat luennoitsijat käsittelevät seminaarin teemaa oman ammattinsa tai asiantuntijuutensa näkökulmasta. Hinta: 125€.
  • W3C:n online-seminaari selkokielisistä verkkopalveluista (3.12.2012): Symposium kokoaa verkkoseminaariin helppokäyttöisten, saavutettavien ja selkokielisten verkkopalvelujen käyttäjät, kehittäjät, suunnittelijat, tutkijat ja päättäjät jakamaan tietoa verkon saavutettavuudesta. Abstraktien jättöaika on 12.10.2012 saakka. Seminaariin voi osallistua monella eri tavalla, eikä se maksa mitään.

Julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö ja arviointityökalu päivitetty

Verkkopalveluiden laatukriteeristöstä ja arviointityökalusta on julkaistu päivitetyt versiot. Päivityksessä on huomioitu mm. verkkopalveluiden mobiilikäyttö sekä sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset.

Laatukriteeristö toimii julkisten verkkopalveluiden kehittämisen ja arvioinnin välineenä, parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua ja lisää julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä.

Arviointityökalun avulla verkkopalvelun laatua voi arvioida itse, ja tehdyt arvioinnit voi tallettaa tulevien arviointikierrosten pohjaksi. Arviointityökalu soveltuu niin uuden palvelun suunnittelun kuin olemassa olevan palvelun uudistamisen tueksi.

Tutustu:
Verkkopalvelujen laatukriteeristö pdf-tiedostona
Verkkopalvelujen laatukriteeristö
Verkkopalvelujen arviointityökalu

Kriteeristöstä ja työkalusta on olemassa myös ruotsinkieliset versiot.

(Lähde: Suomi.fi)

Vaikuta THL:n verkkosivujen saavutettavuuteen

Postilistalta poimittua: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) haluaa kehittää verkkopalveluaan vastaamaan entistäkin enemmän käyttäjien tarpeisiin, ja kääntyy nyt käyttäjien puoleen. Vastaamalla thl.fi-verkkopalvelun käyttäjäkyselyyn voit saada oman äänesi kuuluviin ja tehdä palvelun käyttökokemuksesta miellyttävämmän kaikille. Kyselyssä kysytään mm. miten tärkeänä pidät sitä, että verkkopalvelun käyttö apuvälineillä, esim. ruudunlukijalla, on helppoa tai että palvelussa on tietoa selkokielellä.

Kyselyyn voi vastata 7.2. saakka. Vastaajien kesken arvotaan 2 kpl osallistumista kaksipäiväiseen TERVE-SOS 2012 -koulutustapahtumaan (arvo 265 e + alv.). TERVE-SOS järjestetään 8.−9.5. Tampereella. Palkinto ei sisällä matka- tai majoituskuluja.

Vastaa kyselyyn!

Pääseekö sinne?

Kynnys ry (D4-verkosto Oy) ja VTT ovat IBM:n tuella kehittäneet uuden apuvälineen nettiin. Perinteisesti esteettömyystietoja on koottu kirjoihin. Pääseekö sinne?-palvelussa käyttäjät voivat itse lisätä ja arvioida erilaisia kohteita niiden esteettömyyden perusteella. Samalla tavalla toimii mm. Eat.fi-palvelu, jossa arvioidaan ravintoloita.

Siihen yhtäläisyydet Eat.fi:n kanssa loppuvatkin, sillä erinomaisesta ideasta huolimatta Pääseekö sinne? on toteutettu varsin kömpelösti. Pääseekö sinne? -sivulle osuvan on pakko kirjautua voidakseen tehdä yhtään mitään, ja jostain käyttäjälle avautumattomasta syystä itse tietojen katselu taas tapahtuu ihan eri osoitteessa Suomi kaikille -sivustolla. Eat.fi:n mainiosta karttakäyttöliittymästä voi vain haaveilla, sillä kartan pariin päästään vasta syvemmällä palvelussa. (Suomi kaikille -sivuston navigointi on sitten jo luku sinänsä.)

Pitäisin todennäköisempänä skenaariona sitä, että esteettömien paikkojen katselijoita ja etsijöitä on niiden lisääjiä enemmän, jolloin toivottavaa olisi, että nämä kaksi nyt erillään olevaa toimintoa nivottaisiin jouhevammin yhteen yhdeksi saumattomaksi palveluksi. Jatkokehitystä odotellessa!