Kohti esteetöntä verkkoviestintää

Jos esteetön viestiminen verkossa kiinnostaa, järjestävät Human Factors -ryhmä, Design for All -verkosto, Viestintävirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kohti esteetöntä verkkoviestintää -seminaarin THL:n tiloissa (ent. Stakes) 15.11.2010 klo 13-16.

Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Auditorioon on esteetön pääsy ja siellä on induktiosilmukka.

Ilmoittaudu viimeistään 9.11.2010 osoitteeseen: ritva.pihamaa@thl.fi. Tilaisuus on maksuton.

Suomen DfA-verkosto vailla koordinoijaa

Ennen joulua sähköpostiin kolahti ainakin itselleni yllättävä uutinen: Stakesin kuuden vuoden mittainen rupeama Suomen DfA-verkoston koordinaattorina päättyy vuodenvaihteessa. Samalla se tarkoittaa sitä, että verkosto on nyt vailla koordinoijaa, kun vetovastuuseen avustusta hakenut Vanhustyön keskusliitto ei rahaa tarkoitukseen saanut. Kuitenkin DfA-verkoston verkkosivuja ylläpidetään toistaiseksi Stakesin alustalla, mutta aktiivinen päivitys on katkolla siihen saakka kunnes Suomen Design for All -verkosto saa uuden koordinaattorin. Mikä se taho mahtaa olla? Olisi ikävää, jos Suomen ainoa virallinen saavutettavuuden puolesta työtä tekevä elin kuihtuisi kokonaan.

Saavutettava.fi:stä Suomen DfA-verkoston jäsen

Saavutettava.fi on nyt Suomen Design for All -verkoston jäsen. Hakuprosessi kesti ihan liian kauan ja jäi monta kertaa muiden hommien jalkoihin, mutta on nyt saatu onnellisesti päätökseen. Verkoston sivujen mukaan Suomen DfA-verkoston 38 jäsenorganisaatiota ovat asiantuntijoita esteettömyyden ja saavutettavuuden eri osa-alueilla, ja verkosto on tällä hetkellä EU-maiden laaja-alaisin ja jäsenmäärältään suurin. Suomen DfA-verkosto on osa vuonna 2002 syntynyttä eurooppalaista kansallisten asiantuntijaverkostojen kokonaisuutta. European Design for All e-Accessibility Network EDeAN perustettiin tukemaan tasa-arvoisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä.

Suomen DfA-verkoston tavoitteena on levittää DfA-tietoa sekä yrityksille että julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen kehittämiseksi. Tieto on tarkoitettu myös kansalaisten saavutettavaksi. Verkosto kannustaa aktiiviseen ja monialaiseen DfA-keskusteluun ja virittää uusia kehittämis- ja tutkimushankkeita.

Suomen DfA-verkostoon liittyminen ei jää ainoaksi uudistukseksi Saavutettava.fi:ssä, vaan suunnitteilla on paljon muutakin. Lukijoiden toiveet ja kommentit otamme mielellämme vastaan! Minkälainen Saavutettava.fi:n pitäisi sinun mielestäsi olla? Mitä kaipaat ja tarvitset?

Design for All -tiistait tuovat saavutettavuutta lähelle

Kaikessa hiljaisuudessa Suomen Design for All -verkosto on ryhtynyt järjestämään Design for All -tiistai -nimellä kulkevia tapahtumia, joissa kerrotaan ympäristöjen esteettömyydestä, palvelujen saavutettavuudesta ja tuotteiden käytettävyydestä. Tiistaisarja päättyy tulevaisuusfoorumiin, joka järjestetään 21. lokakuuta, ja jossa keskustellaan siitä, mitä Suomessa halutaan tapahtuvan seuraavan viiden-kymmenen vuoden aikana: mitä Suomessa pitää tapahtua Design for All -strategioille julkisella sektorilla ja yrityksissä, mikä on DfA-osaamisen taso yrityksissä, mitä ja miten DfA:ta tutkitaan ja miten käyttäjäkeskeisyys ja DfA suhtautuvat toisiinsa.

Kaksi tiistaita on jo ennättänyt mennä sivu suun, mutta kaksi on vielä jäljellä. Seuraavassa 16.9. järjestettävässä tapahtumassa aiheena on DfA-tutkimus. DfA-tiistait järjestetään Stakesin Auditoriossa, Helsingissä.

Kaikki tiistait ovat maksullisia (100€; opiskelijat 20€) ja vaativat etukäteisilmoittautumisen. Niille, jotka eivät välttämättä pääse paikalle, julkaistaan jokaisen teematiistain jälkeen tiivistelmät puheenvuoroista ja keskusteluista.