Kosketusnäyttö näkövammaisille?

Kosketusnäytöt ovat sellaisinaan käyttökelvottomia näkövammaisille, koska niissä ei ole fyysisiä tuntoaistin avulla löydettäviä näppäimiä, vaan pelkkä kosketuksen tunnistava lasilevy. Ilman näköaistia tasaisella lasipinnalla sijaitsevia kontrolleja on hyvin vaikea löytää edes ääni- tai värinäpalautteen avulla.

Tämä ongelma on ratkaistu kahden kuukauden mittaisella kesäyliopiston kurssilla tuomalla yksinkertaisesti näppäimistö ja kontrollit sinne, missä käyttäjän sormet ovat. Laite tunnistaa sormien sijainnin ja sijoittaa kontrollit niiden mukaiseen paikkaan.

Keksintö saattaa mullistaa näkövammaisten päätelaitteiden saatavuuden, sillä teoriassa mikä tahansa kosketusnäytöllinen taulutietokone soveltuu tällaiseen käyttöön, mikäli tarvittava ohjelmisto on laitteelle saatavilla.

Sohan Dharmaraja esittelee videolla laitteen toimintaperiaatteen

Pääseekö sinne?

Kynnys ry (D4-verkosto Oy) ja VTT ovat IBM:n tuella kehittäneet uuden apuvälineen nettiin. Perinteisesti esteettömyystietoja on koottu kirjoihin. Pääseekö sinne?-palvelussa käyttäjät voivat itse lisätä ja arvioida erilaisia kohteita niiden esteettömyyden perusteella. Samalla tavalla toimii mm. Eat.fi-palvelu, jossa arvioidaan ravintoloita.

Siihen yhtäläisyydet Eat.fi:n kanssa loppuvatkin, sillä erinomaisesta ideasta huolimatta Pääseekö sinne? on toteutettu varsin kömpelösti. Pääseekö sinne? -sivulle osuvan on pakko kirjautua voidakseen tehdä yhtään mitään, ja jostain käyttäjälle avautumattomasta syystä itse tietojen katselu taas tapahtuu ihan eri osoitteessa Suomi kaikille -sivustolla. Eat.fi:n mainiosta karttakäyttöliittymästä voi vain haaveilla, sillä kartan pariin päästään vasta syvemmällä palvelussa. (Suomi kaikille -sivuston navigointi on sitten jo luku sinänsä.)

Pitäisin todennäköisempänä skenaariona sitä, että esteettömien paikkojen katselijoita ja etsijöitä on niiden lisääjiä enemmän, jolloin toivottavaa olisi, että nämä kaksi nyt erillään olevaa toimintoa nivottaisiin jouhevammin yhteen yhdeksi saumattomaksi palveluksi. Jatkokehitystä odotellessa!

Seminaari esteettömyydestä ja maahanmuuttajista maaliskuussa

Pelastin roskapostieni joukosta tiedotteen maaliskuussa järjestettävästä seminaarista, joka kulkee otsikolla E-osallisuus, esteettömyys ja maahanmuuttajat (toim. huom. seminaarisivut eivät ole esteettömät).

Tämän julkishallinnon ja järjestötoiminnan henkilöille, tutkijoille, sekä muille maahanmuuttajien parissa toimiville tahoille ja verkkodemokratiasta kiinnostuneille suunnatun seminaarin tavoitteena on luoda keskustelufoorumi ja dialogi julkishallinnon, järjestötoimijoiden ja maahanmuuttajien välille maahanmuuttajien integroitumisesta sosiaalisen median avulla. Tapahtumassa pohditaan tutkimuksen, käytänteiden ja kokemusten kautta muodostuvaa kuvaa maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta integroitumisesta sekä toisaalta maahanmuuttajia aktiivisina sosiaalisen median käyttäjinä.

Torstaina 24.3.2011 klo 8.30–16 Helsingin Tieteiden talossa järjestettävä seminaari on maksuton, mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tarkemmat ilmoittautumis- ja ohjelmatiedot löytyvät IIeP – Immigrant Inclusion by eParticipation- projektin sivuilta.

Esteettömän tietoyhteiskunnan toimenpideohjelma

Tietoyhteiskunnan esteettömyyteen tähtäävä toimenpideohjelma on valmistunut. Viisivuotinen ohjelma on suunnattu pääasiassa julkishallinnolle, tuotekehittäjille, palveluntarjoajille, tutkimus- ja kehittämiskeskuksille sekä järjestöille.

Kun palvelut toteutetaan alusta saakka esteettöminä, ei niitä ole tarvetta korjata kalliisti jälkikäteen. Lisäksi esteettömyyden huomioimisesta on hyötyä kaikille käyttäjäryhmille, ohjelmassa todetaan.

Toimenpideohjelmaan on listattu useita käytännön tavoitteita, mm. julkisen sektorin käyttöön laaditaan esteettömyysopas ja esteettömän asioinnin tarkistuslista. Julkishallinnon verkkosivuista tehdään esteettömyyskartoitus ja puututaan sivuilla esiintyviin epäkohtiin. Esteettömyyttä edistävien standardien käyttöönottoa vauhditetaan. Esteettömän tietoyhteiskunnan kehityksen seuraamiseen on tarkoitus luoda konkreettinen mittaristo.

Lue lisää liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.

Kansainvälisen standardien päivän teemana esteettömyys

Esteettömyys (accessibility) on 14. lokakuuta vietettävän kansainvälisen standardien päivän teema tänä vuonna. Päivän viestissään kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen ISOn, IEC:n ja ITUn puheenjohtajat muistuttavat, että maailmassa 650 miljoonaa ihmistä kärsii jonkinasteisesta vammasta ja neljännes kehittyneiden maiden kansalaisista on täyttänyt 60 vuotta. Esteettömyys on siksi tullut jatkuvasti ajankohtaisemmaksi kaikkien vaatiessa pääsyä mukaan sosiaaliseen, poliittiseen ja taloudelliseen elämään.

Esteettömyydessä ei kuitenkaan ole kyse vain vanhuksista ja vammaisista. Kuka tahansa voi jossain elämänsä vaiheessa olla väliaikaisesti vajaakykyinen.

– Kansainväliset standardisoimisjärjestöt koordinoivat työtään ja tarjoavat standardisointijärjestelmän, joka auttaa suunnittelijoita, valmistajia ja päättäjiä tekemään maailmasta turvallisempaa ja esteettömämpää kaikille tänään ja huomenna, standardisoimisjärjestöjen puheenjohtajat päättävät viestinsä.

Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys MetSta julkistaa kansainvälisenä standardien päivänä esteettömyyttä käsittelevän SFS-käsikirjan 48-1. Se sisältää aihetta käsittelevän laajan ISOn teknisen raportin SFS-ISO/TR 22411 sekä suomalaisten asiantuntijoiden kirjoittamia esteettömyyttä käsitteleviä artikkeleita. Niiden tarkoituksena on antaa yleiskuva esteettömyyden merkityksestä, esteettömyyttä parantavista toimista ja keinoista sekä herättää kiinnostusta esteettömyyttä käsittelevään yksityiskohtaisempaan tietoon.

(Lähde)