Design for All -verkoston kevätkokous

Design for All -verkoston kevään kokous järjestetään maanantaina 11.3. klo 13-16 Invalidiliiton tiloissa (Mannerheimintie 107, 6. kerroksen kokoushuone ”Helsinki”). Tilaan mahtuu 30-40 henkeä. Tilaan on esteetön pääsy ja käytössä on induktiosilmukka.

Kokouksen alustava esityslista:

  • Verkoston uusien sivujen rakenteen esittelyä, keskustelua.
  • Keskustelua EU-direktiivistä julkisen sektorin elinten verkkosivustojen saavutettavuudesta – miten verkostona edistämme mahdollisimman hyvää kansallista lainsäädäntöä?
  • Esteettömien viestintäpalveluiden seurantaryhmän kokouksessa mahdollisesti esille nousseiden asioiden yhteistä käsittelyä.
  • Millaista toimintaa verkosto toivoo tälle vuodelle? Miten voisimme kehittää toimivia käytäntöjä ja kuvata hyviä toimintamalleja Innokylässä?

Kokoukseen voidaan ottaa käsiteltäväksi myös muita aiheita, joita voi ehdottaa Anu Autiolle. Voit mielellään ilmoittautua alustajaksi yllä olevista tai muista teemoista.  Ilmoittautuminen kokoukseen sähköpostitse anu.autio@thl.fi 7.3. mennessä.

(Saavutettava.fi on Suomen Design for All -verkoston jäsen.)

Suomen DfA-verkosto vailla koordinoijaa

Ennen joulua sähköpostiin kolahti ainakin itselleni yllättävä uutinen: Stakesin kuuden vuoden mittainen rupeama Suomen DfA-verkoston koordinaattorina päättyy vuodenvaihteessa. Samalla se tarkoittaa sitä, että verkosto on nyt vailla koordinoijaa, kun vetovastuuseen avustusta hakenut Vanhustyön keskusliitto ei rahaa tarkoitukseen saanut. Kuitenkin DfA-verkoston verkkosivuja ylläpidetään toistaiseksi Stakesin alustalla, mutta aktiivinen päivitys on katkolla siihen saakka kunnes Suomen Design for All -verkosto saa uuden koordinaattorin. Mikä se taho mahtaa olla? Olisi ikävää, jos Suomen ainoa virallinen saavutettavuuden puolesta työtä tekevä elin kuihtuisi kokonaan.

Saavutettava.fi:stä Suomen DfA-verkoston jäsen

Saavutettava.fi on nyt Suomen Design for All -verkoston jäsen. Hakuprosessi kesti ihan liian kauan ja jäi monta kertaa muiden hommien jalkoihin, mutta on nyt saatu onnellisesti päätökseen. Verkoston sivujen mukaan Suomen DfA-verkoston 38 jäsenorganisaatiota ovat asiantuntijoita esteettömyyden ja saavutettavuuden eri osa-alueilla, ja verkosto on tällä hetkellä EU-maiden laaja-alaisin ja jäsenmäärältään suurin. Suomen DfA-verkosto on osa vuonna 2002 syntynyttä eurooppalaista kansallisten asiantuntijaverkostojen kokonaisuutta. European Design for All e-Accessibility Network EDeAN perustettiin tukemaan tasa-arvoisen eurooppalaisen tietoyhteiskunnan kehittymistä.

Suomen DfA-verkoston tavoitteena on levittää DfA-tietoa sekä yrityksille että julkiselle sektorille saavutettavien tuotteiden, palveluiden ja ympäristöjen kehittämiseksi. Tieto on tarkoitettu myös kansalaisten saavutettavaksi. Verkosto kannustaa aktiiviseen ja monialaiseen DfA-keskusteluun ja virittää uusia kehittämis- ja tutkimushankkeita.

Suomen DfA-verkostoon liittyminen ei jää ainoaksi uudistukseksi Saavutettava.fi:ssä, vaan suunnitteilla on paljon muutakin. Lukijoiden toiveet ja kommentit otamme mielellämme vastaan! Minkälainen Saavutettava.fi:n pitäisi sinun mielestäsi olla? Mitä kaipaat ja tarvitset?

Design for All -tiistait tuovat saavutettavuutta lähelle

Kaikessa hiljaisuudessa Suomen Design for All -verkosto on ryhtynyt järjestämään Design for All -tiistai -nimellä kulkevia tapahtumia, joissa kerrotaan ympäristöjen esteettömyydestä, palvelujen saavutettavuudesta ja tuotteiden käytettävyydestä. Tiistaisarja päättyy tulevaisuusfoorumiin, joka järjestetään 21. lokakuuta, ja jossa keskustellaan siitä, mitä Suomessa halutaan tapahtuvan seuraavan viiden-kymmenen vuoden aikana: mitä Suomessa pitää tapahtua Design for All -strategioille julkisella sektorilla ja yrityksissä, mikä on DfA-osaamisen taso yrityksissä, mitä ja miten DfA:ta tutkitaan ja miten käyttäjäkeskeisyys ja DfA suhtautuvat toisiinsa.

Kaksi tiistaita on jo ennättänyt mennä sivu suun, mutta kaksi on vielä jäljellä. Seuraavassa 16.9. järjestettävässä tapahtumassa aiheena on DfA-tutkimus. DfA-tiistait järjestetään Stakesin Auditoriossa, Helsingissä.

Kaikki tiistait ovat maksullisia (100€; opiskelijat 20€) ja vaativat etukäteisilmoittautumisen. Niille, jotka eivät välttämättä pääse paikalle, julkaistaan jokaisen teematiistain jälkeen tiivistelmät puheenvuoroista ja keskusteluista.