Julkisten verkkopalvelujen laatukriteeristö ja arviointityökalu päivitetty

Verkkopalveluiden laatukriteeristöstä ja arviointityökalusta on julkaistu päivitetyt versiot. Päivityksessä on huomioitu mm. verkkopalveluiden mobiilikäyttö sekä sosiaalisen median tuomat mahdollisuudet ja vaatimukset.

Laatukriteeristö toimii julkisten verkkopalveluiden kehittämisen ja arvioinnin välineenä, parantaa julkisten verkkopalvelujen laatua ja lisää julkisista verkkopalveluista saatavia hyötyjä.

Arviointityökalun avulla verkkopalvelun laatua voi arvioida itse, ja tehdyt arvioinnit voi tallettaa tulevien arviointikierrosten pohjaksi. Arviointityökalu soveltuu niin uuden palvelun suunnittelun kuin olemassa olevan palvelun uudistamisen tueksi.

Tutustu:
Verkkopalvelujen laatukriteeristö pdf-tiedostona
Verkkopalvelujen laatukriteeristö
Verkkopalvelujen arviointityökalu

Kriteeristöstä ja työkalusta on olemassa myös ruotsinkieliset versiot.

(Lähde: Suomi.fi)