Minkälaista on olla värisokea?

Tekniikka & Talous uutisoi japanilaisen Shigeki Nakauchin kehittäneen lasit, joiden avulla normaalinäköinenkin voi kokea, millainen maailma on värisokean silmin. Lasien avulla voidaan ymmärtää paremmin, millaisia haasteita väriaistin häiriöt aiheuttavat arkielämässä ja miten paremmalla värisuunnittelulla voidaan ratkaista näitä ongelmia.

Väriaistin häiriöistä kärsii noin 200 miljoonaa ihmistä. Yleisin väriheikkouden muoto on puna-vihersokeus. Täydellisestä värisokeudesta kärsii vain harva. Pienistäkin väriaistin häiriöistä voi kuitenkin koitua sellaisia arkielämän ongelmia, joita normaalinäköinen ei osaa odottaakaan. Normaalinäköisen on tähän asti ollut hyvin vaikea asettua värisokean asemaan. Värisokeus olisi kuitenkin otettava huomioon kaikessa yhteiskunnan infrastruktuurin suunnittelussa, uutisessa kerrotaan.

Teknologia kaupallistettiin jo vuonna 2007, mutta palkittiin vasta äskettäin.

Pääseekö sinne?

Kynnys ry (D4-verkosto Oy) ja VTT ovat IBM:n tuella kehittäneet uuden apuvälineen nettiin. Perinteisesti esteettömyystietoja on koottu kirjoihin. Pääseekö sinne?-palvelussa käyttäjät voivat itse lisätä ja arvioida erilaisia kohteita niiden esteettömyyden perusteella. Samalla tavalla toimii mm. Eat.fi-palvelu, jossa arvioidaan ravintoloita.

Siihen yhtäläisyydet Eat.fi:n kanssa loppuvatkin, sillä erinomaisesta ideasta huolimatta Pääseekö sinne? on toteutettu varsin kömpelösti. Pääseekö sinne? -sivulle osuvan on pakko kirjautua voidakseen tehdä yhtään mitään, ja jostain käyttäjälle avautumattomasta syystä itse tietojen katselu taas tapahtuu ihan eri osoitteessa Suomi kaikille -sivustolla. Eat.fi:n mainiosta karttakäyttöliittymästä voi vain haaveilla, sillä kartan pariin päästään vasta syvemmällä palvelussa. (Suomi kaikille -sivuston navigointi on sitten jo luku sinänsä.)

Pitäisin todennäköisempänä skenaariona sitä, että esteettömien paikkojen katselijoita ja etsijöitä on niiden lisääjiä enemmän, jolloin toivottavaa olisi, että nämä kaksi nyt erillään olevaa toimintoa nivottaisiin jouhevammin yhteen yhdeksi saumattomaksi palveluksi. Jatkokehitystä odotellessa!

Seminaari esteettömyydestä ja maahanmuuttajista maaliskuussa

Pelastin roskapostieni joukosta tiedotteen maaliskuussa järjestettävästä seminaarista, joka kulkee otsikolla E-osallisuus, esteettömyys ja maahanmuuttajat (toim. huom. seminaarisivut eivät ole esteettömät).

Tämän julkishallinnon ja järjestötoiminnan henkilöille, tutkijoille, sekä muille maahanmuuttajien parissa toimiville tahoille ja verkkodemokratiasta kiinnostuneille suunnatun seminaarin tavoitteena on luoda keskustelufoorumi ja dialogi julkishallinnon, järjestötoimijoiden ja maahanmuuttajien välille maahanmuuttajien integroitumisesta sosiaalisen median avulla. Tapahtumassa pohditaan tutkimuksen, käytänteiden ja kokemusten kautta muodostuvaa kuvaa maahanmuuttajien yhteiskunnallisesta integroitumisesta sekä toisaalta maahanmuuttajia aktiivisina sosiaalisen median käyttäjinä.

Torstaina 24.3.2011 klo 8.30–16 Helsingin Tieteiden talossa järjestettävä seminaari on maksuton, mukaan mahtuu 100 ensimmäistä ilmoittautunutta. Tarkemmat ilmoittautumis- ja ohjelmatiedot löytyvät IIeP – Immigrant Inclusion by eParticipation- projektin sivuilta.

Esteettömän tietoyhteiskunnan toimenpideohjelma

Tietoyhteiskunnan esteettömyyteen tähtäävä toimenpideohjelma on valmistunut. Viisivuotinen ohjelma on suunnattu pääasiassa julkishallinnolle, tuotekehittäjille, palveluntarjoajille, tutkimus- ja kehittämiskeskuksille sekä järjestöille.

Kun palvelut toteutetaan alusta saakka esteettöminä, ei niitä ole tarvetta korjata kalliisti jälkikäteen. Lisäksi esteettömyyden huomioimisesta on hyötyä kaikille käyttäjäryhmille, ohjelmassa todetaan.

Toimenpideohjelmaan on listattu useita käytännön tavoitteita, mm. julkisen sektorin käyttöön laaditaan esteettömyysopas ja esteettömän asioinnin tarkistuslista. Julkishallinnon verkkosivuista tehdään esteettömyyskartoitus ja puututaan sivuilla esiintyviin epäkohtiin. Esteettömyyttä edistävien standardien käyttöönottoa vauhditetaan. Esteettömän tietoyhteiskunnan kehityksen seuraamiseen on tarkoitus luoda konkreettinen mittaristo.

Lue lisää liikenne- ja viestintäministeriön tiedotteesta.

Videokurssi saavutettavuudesta

Think Vitamin Membership tarjoaa ilmaisen (?) videokurssin saavutettavien verkkosivustojen tekemisestä. 21 videon avulla käydään läpi saavutettavuuden perusteita mm. erityyppisistä vammoista, näytönlukijoille suunnittelemisesta, saavutettavista lomakkeista ja monesta muusta. Sopiva kohderyhmä ovat verkkosivustojen kehittäjät, etupäässä he, jotka näpräävät koodin kanssa.

Nopealla läpikäynnillä en huomannut, että mikään osioista olisi maksullinen, vaikka organisaatio tarjoaa myös maksullista materiaalia. Kannattaa siis hyödyntää nämä oivalliset videot!