Opera tuo saavutettavuutta selaimeen

Tiistaina 4. syyskuuta 2007 julkaistaan Opera-selaimen seuraavasta Kestrel-työnimellä kulkevasta 9.5-versiosta ensimmäinen julkinen koekäyttöön tarkoitettu alpha-tason versio.

Opera Desktop Teamin blogissa kerrotaan tulevan version muutoksista. Kestrel parantaa mm. suorituskykyä ja integraatiota selaimen ja käyttöjärjestelmän välillä, mutta mikä mielenkiintoisinta, mukaan on saatu myös aimo annos saavutettavuutta:

Since support for screenreaders was removed in Opera 7, we’ve had our attention on other features. With Kestrel, we’re bringing our focus back to accessibility. Kestrel includes experimental support for screenreaders such as Window-Eyes, Jaws, and VoiceOver on OS X. We’re also working on support for ARIA (Accessible Rich Internet Applications from the W3C). We’re happy that once again users with visual disabilities can use Opera.

Koeluontoisuudestaan huolimatta Operan tuki ruudunlukutekniikoille ja saavutettaville internet-sovelluksille on varmasti tervetullut uudistus näiden ominaisuuksien käyttäjille.

Lausuntopyyntö uudesta Verkkopalvelujen laatukriteeristö -luonnoksesta

Postilistalta poimittua:

Valtiovarainministeriön valtioneuvoston tietohallintoyksikkö pyytää lausuntoja luonnoksesta ”Verkkopalvelujen laatukriteeristö – Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin”.

Verkkopalvelujen laatukriteeristö on erityisesti julkishallinnon verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin tarkoitettu väline. Se koostuu johdannosta, jossa kuvataan sen tarkoitus, kohderyhmät, muutokset edelliseen versioon sekä tausta- ja historiatietoa. Lisäksi laatukriteeristössä kerrotaan sen erilaisista käyttötavoista sekä kuvataan kriteeristön rakenne ja esitetään varsinaiset kriteerit ominaisuuksineen. Luonnosversio ei sisällä lisätietolinkkejä. Nämä linkit tullaan liittämään lopulliseen versioon.

Lausuntoja annettaessa pyydetään käyttämään sitä varten laadittua verkkolomaketta, muulla tavoin jätetyt lausunnot eivät pääse mukaan lausuntokoosteeseen, joka muodostetaan automaattisesti tietojärjestelmästä. Erillistä lausuntoa ei tarvitse lähettää kirjeenä tai sähköpostissa. Vastauksia toivotaan pe 10.8.2007 klo 16.00 mennessä.

Kansallisaarteita kaikille

Museovirasto panostaa saavutettavuuteen, joka on yksi sen toiminnan painopistealueista. Nyt valmistunut Museoviraston saavutettavuussuunnitelma ”Kansallisaarteita kaikille” (myös PDF, 2,9 MB) määrittelee Museoviraston tavoitteet kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäjänä sekä alustavat toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi, lehdistötiedotteessa kerrotaan.

Saavutettavuussuunnitelma kattaa paitsi Museoviraston tilat ja toiminnan, myös tiedon aina verkkoviestintää myöten. Jo Museoviraston verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu tärkeimpiä saavutettavuutta koskevia ohjeistuksia, julkisten verkkopalvelujen laatukriteereitä ja saavutettavuusstandardeja. On hienoa, ettei Museovirastossa tyydytä säilömään menneitä, vaan paneudutaan reippaasti myös tulevaan: suunnitelman tulevaisuuden asiakkaita käsittelevä kohta ottaa huomioon niin väestön ikääntymisen ja monikulttuurisuuden kuin virtuaalistumisenkin haasteet sosiaalista mediaa unohtamatta.

Suunnitelman sanoin: saavutettavuus ei ole aina ”enemmän”, vaan ennen kaikkea ”paremmin”.

Lue saavutettavuudesta

Listasimme viime syksynä Saavutettavuus: aloita tästä -artikkelissamme koko joukon sopivaa kirjallisuutta ja verkkolähteitä niille, joita saavutettavuus kiinnostaa tai siihen haluaisi perehtyä tarkemmin. Samassa yhteydessä maininnan sai myös vuonna 2005 ilmestynyt Sarah Hortonin Access by Design, jota kuvasimme sanoilla ”mainio, oivaltava ja selkeä perusteos saavutettavuudesta, jota ei valitettavasti verkosta löydy”.

Mutta toisin on nyt! Kirja on nimittäin julkaistu verkossa kokonaisuudessaan, kuvituksineen päivineen, lisämausteena vielä linkkejä ja oppaita, jotka tukevat itse kirjassa käsiteltyjä teemoja. Siispä: Access by Design Online, olkaa hyvät!

Saavutettavat verkkopankit

Juuri kun olimme ehtineet uutisoida yhdestä saavutettavuusaiheisesta opinnäytetyöstä, saimme tietoomme myös toisen. Edellisessä uutisessa mainitun työn lailla viime syksynä sai diplomityönsä valmiiksi myös Jaakko Vilén, jonka aiheena oli verkkopankkien saavutettavuus. Accessibility in Internet Services – Case Electronic Banking -työssä [pdf] arvioitiin Nordean verkkopankin tekstiversion saavutettavuutta, sekä parannettiin verkkopankin saavutettavuutta ja käytettävyyttä verkkosisällön saavutettavuusohjeiden (Web Content Accessibility Guidelines, WCAG) mukaisesti. Lisäksi työssä suoritettiin myös käyttäjätesti sokean käyttäjän kanssa, mikä antaa käytännön näkemystä saavutettavuuteen. Juuri tämä omakohtainen kokemus onkin se, minkä tärkeyttä kirjoittaja haluaa korostaa:

”The study has built an image of Web accessibility, but the work has only just started. Promoting accessibility requires continuous work, and giving presentations and practical advice are ways to enhance accessible design further. Investigating accessibility factors in electronic banking was the most concrete goal of the thesis. Both the improving accessibility and usability part and the finding a standard conformance level for accessibility part were done successfully. Most importantly, the last goal, gaining experience in practice, was met. There is no substitute for actually doing and seeing for oneself in order to learn.

[…] Paying attention to accessibility in producing Web-based services is worthwhile. Accessible design requires a positive attitude towards serving customers, and the winners are all end-users – not just certain user groups. The overall results are the satisfied customers, succeeding service providers, and a sustainable Information Society.”