Kohti esteetöntä verkkoviestintää

Jos esteetön viestiminen verkossa kiinnostaa, järjestävät Human Factors -ryhmä, Design for All -verkosto, Viestintävirasto sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos Kohti esteetöntä verkkoviestintää -seminaarin THL:n tiloissa (ent. Stakes) 15.11.2010 klo 13-16.

Tilaisuudessa on viittomakielen tulkkaus ja kirjoitustulkkaus. Auditorioon on esteetön pääsy ja siellä on induktiosilmukka.

Ilmoittaudu viimeistään 9.11.2010 osoitteeseen: ritva.pihamaa@thl.fi. Tilaisuus on maksuton.

Kansainvälinen seminaari esteettömyydestä marraskuussa

World Standards Cooperation (WSC) järjestää 3.-4. marraskuuta kansainvälisen seminaarin otsikolla “Accessibility and the contribution of International Standards”. Genevessä, Sveitsissä järjestettävän seminaarin kolme pääaluetta ovat jokapäiväisten tuotteiden saavutettavuus, rakennusten saavutettavuus sekä eAccessibility ja eInclusion (ICT:ssä).

Saavutettavuutta syysseminaarissa

Samana päivänä kun vietetään maailman käytettävyyspäivää, järjestää kotoinen käytettävyysammattilaisten yhdistys SIGCHI Finland syysseminaarin aiheesta Verkkopalvelujen esteettömyys. Seminaari järjestetään YLEn Ison Pajan auditoriossa Pasilassa (Radiokatu 5), ja tilaisuutta voi seurata myös suorana netissä.

SIGCHI Finlandin sivuilta ei käy ilmi pitääkö tapahtumaan ilmoittautua ja onko se avoin kaikille, joten oletetaan, että näin on: kaikki kiinnostuneet siis paikalle marraskuussa.

Edit: Tilaisuuteen on vapaa pääsy, mutta siihen pitää ennakkoilmoittautua osoitteeseen esteettomyys.verkossa at yle.fi.

Esteettömän tietotekniikan seminaari

Tämä uutinen tulee auttamatta myöhässä hukuttuaan sähköpostitulvaani, mutta ehkä parempi myöhään kuin ei milloinkaan:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry järjestää keskiviikkona 9.9.2009 seminaarin tietotekniikan esteettömyydestä, paikkana Finlandia-talo. Seminaarilla pyritään avaamaan tietotekniikan standardisoinnin osalta keskustelu- ja yhteistyökanavat esteettömyysnäkökohtiin paneutuneiden tahojen välille.

Seminaari on jatkoa Haglund Networks Oy:n projektille ”Tietotekniikan hyödyntämisen esteettömyys – standardisoinnin edistäminen”, jota SFS on tukenut standardisointia edistävästä projektirahoituksesta. Projektissa on keskitytty niihin tekijöihin ja ominaisuuksiin, jotka parantavat tietotekniikan varaan rakentuvien järjestelmien ja palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, palvelevuutta sekä käytön esteettömyyttä. Standardit ja standardisointiprosessit ovat tässä tärkeitä instrumentteja. Projektin loppuraportissa kuvataan nykytilanne sekä suositukset standardien konkreettiseen toimeenpanoon ja jalkautukseen keskittyvään jatkotyöhön.

Seminaarissa selvitetään myös, olisiko SFS:n tarpeellista perustaa esteettömän tietotekniikan seurantaryhmä. Ryhmä seuraisi ISOn ja CENin tietotekniikan esteettömyyden standardisointityötä sekä vastaisi Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja standardisointia koskeviin kyselyihin.

Lue lisää ja kysy vieläkö seminaariin mahtuu.

Käytettävyyspäivä 14.11.2006

Marraskuun 14. päivänä vietetään maailman käytettävyyspäivää. Aiheeseen liittyviä tapahtumia järjestetään myös Suomessa. Mm. Jyväskylän yliopisto järjestää seminaarin, jonka teemana on käytettävyyden merkitys. Seminaarissa tarkastellaan myös käytettävyyden historiaa, nykypäivää ja tulevaisuutta.

Käytettävyyden merkitys on valtava. Huono käytettävyys tulee kalliiksi, toteaa Jyväskylän yliopiston professori Pertti Saariluoma, joka esitelmäi seminaarissa käytettävyystutkimuksen historiasta ja kehitysvaiheista.