Saavutettava.fin 15 minuuttia

Sivustomme saavutti heti julkaisunsa jälkeen yllättävänkin paljon huomiota. Meidät mainittiin muun muassa Kalevan HighTech Forumin, Digitodayn, ITviikon ja Tietoyhteiskunta.fin uutisissa puhumattakaan lukuisista blogeista. Myös suoraa positiivista palautetta on tullut huomattavan paljon melko yllättäviltäkin tahoilta. Kuten arvelimmekin, tällaiselle sivustolle on nähtävästi ollut tarvetta. Kiitos!

Saavutettava.fin lähiaikojen suunnitelmissa on tarjota runsaasti uusia artikkeleita saavutettavuudesta ja web-standardeista. Sehän se on meidän hommamme. Työn alla on paraikaa muutamia käännöksiä ja, mikä hienointa, pari nimenomaan meitä varten kirjoitettua artikkelia. Tuskin maltamme odottaa.

Esteetikotkin voivat huokaista helpotuksesta. Olemme jo suunnitteluvaiheessa varautuneet järjestämään Saavutettava.fin leiskakilpailun, missä CSS-gurut pääsevät näyttämään kyntensä ja suunnittelemaan sivustollemme tyylikkään ja houkuttelevan ulkoasun. Verrytelkää hiiriranteenne valmiiksi!

Lyhyt johdatus esteettömyyteen

Kirjoittaja: Russ Weakley, Max Design. Käännös: Yoji Hirabayashi ja Mikko Kekki.


Sisältö

Esteettömyys ei ole…

 • Vain tekstipohjaisia sivuja
 • Erillinen, esteetön versio (ellei kyseessä ole multimedia)
 • Tylsää
 • Vaikeaa

Esteettömyys on…

Esteettömyydellä tarkoitetaan sellaisten web-sivujen kehittämistä, joita kuka tahansa voi navigoida ja lukea riippumatta käyttäjän mahdollisista vammoista, sijainnista, kokemuksesta tai käytössä olevasta teknologiasta.

Webin voima on sen universaaliudessa. Kaikkien saavutettavissa oleminen, esteellisyydestä riippumatta, on ensiarvoista.

Tim Berners-Lee
World Wide Webin ”isä”
Johtaja, W3C

Esteelliset käyttäjät

 1. Näkövammat
  • Sokeus
  • Heikentynyt näkökyky
  • Värisokeus
   • Vihersokeus (deutranopia)
   • Punasokeus (protanopia)
   • Sinisokeus (tritanopia)
 2. Liikunnalliset ja motoriset rajoitteet
  • Täydellinen tai osittainen halvaantuminen
  • Parkinsonin tauti
  • Niveltulehdus
  • Aivovaurio
  • Puutteellinen jäsenen liikuntakyky
 3. Kognitiiviset haitat
  • Kognitiiviset häiriöt
   • Vajavainen aivotoiminta
   • Lyhytmuistinmenetys
   • Ms-tauti
   • Alzheimerin tauti
   • Parkinsonin tauti
   • Ikääntyneisyys
  • Oppimisvaikeudet
   • Tarkkaavaisuushäiriö ADD
   • Dyslexia
   • Muut ei-kielelliset oppimisvaikeudet
 4. Kuulovammat

Laitteet ja ohjelmisto

Laitteet ja ohjelmistot web-sisällön saavuttamiseksi

Laitteet ja ohjelmistot sisällön tulostamista varten

Miksi esteettömyydestä pitäisi välittää?

 1. Lakisyistä (ei koske Suomea kirjoitushetkellä)
 2. Moraaliset syyt

  Internetissä kaikki ovat yhdenvertaisia. Se antaa meille sekä vallan että valinnanvapauden – mutta vain, mikäli pääsy sinne on yhtäläinen kaikille.

  http://www.rnib.org.uk/

 3. Julkinen palvelu

  Julkisella sektorilla on velvollisuus palvella yleisöä. Eikä se tee sitä, mikäli se palvelee vain tiettyjä ihmisryhmiä.

  http://joeclark.org/essentials/WE04notes1.html

 4. Kaupalliset syyt

  2003 SDAC arvioi että joka viides australialainen (3,951,000 tai 20%) kärsii jonkinasteisista häiriöistä. Luku on yhtäläinen niin naisilla kuin miehilläkin ja se suureni iän myötä ollen 81% yli 85-vuotiaiden keskuudessa.

  http://www.abs.gov.au/

 5. Esteettömistä web-sivuista hyötyvät kaikki.

Esteettömän web-kehityksen neljä vaihetta

 1. Tietämättömyys on autuutta
  • Tarvitseeko meidän todella välittää muutamasta prosentista käyttäjiä?
  • Tarvitseeko sokeiden päästä internetiin ollenkaan?
 2. Välttely
  • Me annoimme heille jo alt-tekstit ja tekstiversion sivuista. Mitä he vielä haluavat?
 3. Kävelyn opettelu
  • On niin paljon ajateltavaa, mistä aloittaisin?
 4. Osa prosessia
  • En edes ajattele sitä enää, se on osa prosessia

Joitain pikaisia tapoja parantaa sivuston esteettömyyttä

 • Käytetäänkö alt -määritteitä kaikille merkityksellisille kuville?
 • Onko tekstin koko määritelty sivustolla suhteellisilla yksiköillä?
 • Hajoaako mikään kohta taitossa, jos fonttikokoa suurennetaan?
 • Käytetäänkö sivustolla näkyviä pikalinkkejä (skip menus)?
 • Käytetäänkö sivustolla esteettömiä lomakkeita?
 • Käytetäänkö sivustolla esteettömiä taulukoita?
 • Ovatko värit riittävän kirkkaita ja kontrastit selkeitä?
 • Käytetäänkö kriittisen informaation osoittamiseen yksistään väriä?
 • Vaativatko sivun toiminnot hyvää näköä ja vakaata kättä?
 • Ovatko kaikki linkkitekstit kuvaavia?
 • Onko pääsy sivuston kaikille alueille mahdollista pelkästään näppäimistön avulla (tab key)?
 • Onko sivuston sisältö saavutettavissa mikäli CSS on kytketty pois käytöstä tai selain ei tue sitä?
 • Onko sivuston sisältö saavutettavissa mikäli kuvat on kytketty pois käytöstä tai selain ei osaa näyttää niitä?
 • Toimiiko sivusto tekstiselaimilla, kuten Lynx?
 • Toimiiko sivusto hyvin riippumatta selainikkunan koosta?

Web-standardien tarkistuslista tarjoaa yksityiskohtaisempaa lisätietoa.

Tästä artikkelista

Alkuperäinen esitys: A quick and dirty introduction to accessibility. Artikkeli on saatavilla myös presentaatiomuodossa.

Saavutettava.fi

Saavutettava.fi aukesi virallisesti 1.4.2005. Ei ole aprillia tämä.

Saavutettava.fi julkaisee suomenkielisiä artikkeleita saavutettavuudesta ja web-standardeista. Tavoitteena on tarjota keskitetysti tietoa niistä web-julkaisun suositeltavista toimintatavoista, joilla varmistetaan, että verkkosivut ja -palvelut ovat yhtälaisesti kaikkien ulottuvilla. Lue lisää info-sivulta.

Tervetuloa!

Web-standardien tarkistuslista

Kirjoittaja: Russ Weakley, Max Design. Alkuperäisen presentaation pohjalta kääntänyt Kalamuki.


Mitä web-standardit ovat?

Käsite ’web-standardit’ voi tarkoittaa eri asioita eri ihmisille. Joillekin se on web-sivustojen tekemistä ilman taulukoita, toisille validin koodin käyttämistä. Web-standardit ovat kuitenkin paljon laajempi asia. Web-standardit voisi määritellä:

sitoutumiseksi standardeihin (HTML, XHTML, XML, CSS, XSLT, DOM, MathML, SVG jne.) ja pyrkimykseksi hyviin toimintatapoihin (validi koodi, esteetön koodi, semanttisesti oikeaoppinen koodi, käyttäjäystävälliset URLit jne.).

Toisin sanoen…

Sivuston, joka on rakennettu web-standardeilla, pitäisi olla sutjakka, siisti, CSS-pohjainen, esteetön, käytettävä ja ystävällinen hakukoneille.

Tarkistuslistasta

Tämä lista ei ole kaikkien tarkistuslistojen äiti. Paljon voitaisiin lisätä. Tämä on yksinkertaisesti lähtökohta ja tätä voi käyttää:

 • osoittamaan web-standardien laajuutta
 • web-kehittäjien kätevänä työkaluna sivuston tuotantovaiheeseen
 • apuna web-kehittäjille, jotka ovat kiinnostuneita siirtymään kohti web-standardien käyttöä

Tarkistuslista on jaettu kuuteen osioon:

 1. Koodin laatu
 2. Kuinka tarkasti sisältö ja esitystapa on erotettu toisistaan?
 3. Esteettömyys käyttäjille
 4. Esteettömyys laitteille
 5. Peruskäytettävyys
 6. Sivuston hallinta

1. Koodin laatu

 1. Käytetäänkö sivustossa oikeaa dokumenttityyppiä?
  http://www.w3.org/QA/2002/04/valid-dtd-list.html
 2. Onko merkistö määritetty sivustolla?
  http://www.w3.org/International/O-charset.html
 3. Käytetäänkö sivustossa validia (X)HTML:ia?
  http://validator.w3.org/
 4. Käytetäänkö sivustossa validia CSS:ia?
  http://jigsaw.w3.org/css-validator/
 5. Käytetäänkö sivustossa CSS-hackeja?
 6. Käytetäänkö sivustossa turhia class- tai id-määritteitä?
 7. Onko koodi rakenteeltaan hyvää?
  http://www.w3.org/2003/12/semantic-extractor.html
 8. Onko sivustolla rikkinäisiä linkkejä?
  http://validator.w3.org/checklink
 9. Kuinka hyvin sivusto toimii nopeuden/sivukoon suhteen?
  http://www.websiteoptimization.com/services/analyze/
 10. Onko sivustolla Javascript-virheitä?

2. Kuinka tarkasti sisältö ja esitystapa on erotettu toisistaan?

 1. Käytetäänkö CSS:ia kontrolloimaan kaikkia esitystavan eri piirteitä (fontit, väri, täyte, rajat jne.)?
 2. Onko kaikki kuvituskuvat määritelty CSS:ssa vai näkyvätkö ne (X)HTML:ssa?

3. Esteettömyys käyttäjille

 1. Käytetäänkö alt-määritteitä kaikissa merkityksellisissä kuvissa?
 2. Käytetäänkö sivustolla suhteellisia vai ehdottomia yksiköitä tekstin koon määrittämiseen?
 3. Hajoaako mikään kohta taitossa, jos fonttikokoa suurennetaan?
 4. Käytetäänkö sivustolla näkyviä pikalinkkejä (skip menus)?
 5. Käytetäänkö sivustolla esteettömiä lomakkeita?
 6. Käytetäänkö sivustolla esteettömiä taulukoita?
 7. Ovatko värit riittävän kirkkaita ja kontrastit selkeitä?
 8. Käytetäänkö kriittisen informaation osoittamiseen yksistään väriä?
 9. Toimivatko pudotusvalikot viiveellä (käyttäjille, joilla on heikot motoriset kyvyt)?
 10. Ovatko kaikki linkkitekstit kuvaavia (sokeille käyttäjille)?

4. Esteettömyys laitteille

 1. Toimiiko sivusto hyväksyttävästi niin uusilla kuin vanhoillakin selaimilla?
 2. Onko sisältö saavutettavissa, mikäli CSS on kytketty pois käytöstä tai selain ei tue sitä?
 3. Onko sisältö saavutettavissa, mikäli kuvat on kytketty pois käytöstä tai selain ei osaa näyttää niitä?
 4. Toimiiko sivusto tekstiselaimilla, kuten Lynxillä?
 5. Toimiiko sivusto hyvin tulostettaessa?
 6. Toimiiko sivusto hyvin kannettavissa laitteissa?
 7. Sisältääkö sivusto yksityiskohtaista metadataa?
 8. Toimiiko sivusto hyvin eri kokoisissa selainikkunoissa?

5. Peruskäytettävyys

 1. Käytetäänkö selkeää visuaalista hierarkiaa?
 2. Erottuvatko otsikkotasot hyvin?
 3. Onko sivustolla helposti ymmärrettävä navigointi?
 4. Onko sivustolla johdonmukainen navigointi?
 5. Onko linkit alleviivattu?
 6. Käyttääkö sivusto johdonmukaista ja asiaankuuluvaa kieltä?
 7. Käytetäänkö sivukartta- ja yhteystietosivua? Onko ne helppo löytää?
 8. Onko (isolla) sivustolla hakutyökalu?
 9. Onko sivuston jokaisella sivulla linkki etusivulle?
 10. Merkitäänkö vieraillut linkit selkeästi omalla värillään?

6. Sivuston hallinta

 1. Onko sivustolla merkityksellinen ja avulias 404-virhesivu, joka toimii millä sivuston tasolla tahansa?
 2. Käytetäänkö ystävällisiä URLeja?
 3. Toimivatko URLit ilman www:ia?
 4. Onko sivustolla favicon?

Tästä listasta

Tämä Russ Weakleyn, Max Design, kirjoittama tarkistuslista hahmoteltiin raakamuodossa Web Standards -postituslistalla toukokuussa 2004. Se esitettiin Sydneyn Web Standards Groupille 5.8.2004.

Lista on saatavilla myös

Suomalaispuolueiden sivut syynissä

Kirjoittaja: Mikko Kekki. Tämä on muokattu versio artikkelista, joka on julkaistu aiemmin Kalamukin blogissa 8.6.2004.


Joe Clark ja Greg Saila ovat testanneet kanadalaisten puolueiden verkkosivuja muutamallakin mittarilla ja todenneet, että kanadalaisten puolueitten sivut eivät pärjää web-standardi-testissä (Canadian election Web sites flunk standards test). Analyysin innoittamana käymme nyt suomalaisten puolueiden sivujen kimppuun web-standardeilla.

Kanadalaisten testituloksissa on hyvin perusteltu, miksi tällaista testaamista ylipäätään kannattaa tehdä. Näiden perustelujen pohjalta tämänkin testin perustelut on kirjoitettu. Kiitämme Clarkia ja Sailaa.

Mistä on kyse?

 • WWW-sivut koostuvat koodista, jota tulkitsemalla selaimet osaavat esittää sivun näkyvässä muodossa.
 • HTML on koodia, jolla määritetään sivun rakenne, otsikot, kuvat ja muut elementit. (HTML on lyhenne käsitteestä ’hypertext markup language’.)
 • CSS on koodia, jolla määritetään, miltä HTML näyttää selaimessa. (CSS on lyhenne käsitteestä ’cascading stylesheets’.)
 • HTML:lle ja CSS:lle on määritetty säännöt. Jos noudatat sääntöjä, olet kirjoittanut koodia oikein ja sivusi noudattaa web-standardeja.
 • Oikein kirjoitettu (validi) koodi muistuttaa luonnollisen kielen kieliopin mukaista kirjoittamista. Jos kirjoitat koodia oikein, selaimet tietävät täsmälleen, mitä tarkoitat, eikä niiden tarvitse arvailla, millaisena sivu pitäisi näyttää. (Luonnolliseen kieleen vertaaminen ontuu tietysti siltä osin, että ihmiset puhuvat murteita ja huolimattomasti mutta silti ymmärtävät toisiaan. Tämä johtuu siitä, että ihmisten välisestä kommunikaatiossa suurin osa viestinnästä tapahtuu non-verbaalisesti eli ilman puhuttua kieltä.)
 • WWW-sivujen saavutettavuus ja käytettävyys ovat erillisiä asioita ja niitä ei käsitelty tässä testissä, koska niiden testaaminen on monimutkaisempi prosessi ja koska kirjoittajanne on laiska. Oikein kirjoitettu koodi vaikuttaa kuitenkin myös niihin.

Miksi?

 • Suurelle osalle sivujen vierailijoista ja käyttäjistä asialla ei olekaan suuren suurta merkitystä mutta joillekin se merkitsee paljon.
 • Standardi (oikeaoppinen) koodi tarkoittaa, että mikä tahansa internetlaite osaa tulkita sellaista HTML:ia ja CSS:ia oikein.
 • Useimmat sivujen tekijät tekevät sivuja, jotka toimivat mainiosti vain Windows-käyttöjärjestelmän Internet Explorer-selaimessa.
 • Standardi koodi toimii kuitenkin yleensä täysin oikein kaikissa mahdollisissa selaimissa ja laitteissa. Usein jopa täsmälleen samalla tavalla kaikissa selaimissa ja laitteissa.
 • Standardin koodin avulla periaatteessa kuka tahansa voi käyttää WWW-sivua selaimesta tai laitteesta riippumatta.
 • Käytännössä joitakin yhteensopivuusongelmia on olemassa selainten kesken. Suurin osa ongelmista löytyy Windowsin Internet Explorerista.
 • Jos asiaa haluaa niin ajatella, kyse on tasa-arvosta.

Kuka kärsii väärin tehdyistä sivuista?

 • Standardien vastainen koodi on optimoitu vain selaimelle, jolla sitä on testattu. Tämä tarkoittaa lähes aina Windowsin Internet Exploreria.
 • Kaikki eivät kuitenkaan käytä Windowsia ja Internet Exploreria. Clark & Saila: This may be news to you, but the Web is not the same as Internet Explorer for Windows (Tämä voi tulla yllätyksenä mutta netti ei ole sama asia kuin Windowsin Internet Explorer).
 • Jos sinulla ei satu olemaan selainta, joka on sivun omistajan / tekijän suosima, voi olla, ettet pysty käyttämään sivua ollenkaan.
 • Monien ihmisryhmien, kuten kuulo- tai näkövammaisten, internetin käyttö riippuu pitkälle standardin koodin käytöstä. Joskus he tarvitsevat erillisiä apuohjelmia tai apulaitteita internetin käyttöön. Heille oikeaoppisen koodin käyttö merkitsee todella paljon. Web-standardien ja saavutettavuusohjeiden noudattaminen on tärkeää.
 • Sokea käyttäjä voi käyttää esimerkiksi ruudunlukijaa, joka on ohjelma, joka tulkitsee sivun tekstin, ikonit ja muun informaation ääneen tai pistekirjoituksena.
 • Näkövammainen käyttäjä voi käyttää näkymän suurentajia, jotka näyttävät sivujen informaation tarpeeksi isolla.
 • Nämä apuohjelmat nojaavat oikeaoppiseen koodiin. Tutkimusten mukaan web-standardien ja saavutettavuusohjeiden vastaisesti tehtyjen sivujen käyttö on huomattavasti hankalampaa vammaisille käyttäjille.
 • Joissakin tapauksissa web-standardien ja saavutettavuusohjeiden vastaisesti tehtyjen sivujen käyttö on yksinkertaisesti mahdotonta.
 • Joissakin maissa ja mahdollisesti lähivuosina koko Euroopan Yhteisössä laki vaatii viranomaissivuilta saavutettavuutta.

Mitä testattiin?

Clark ja Saila testasivat useitakin asioita. Me jätimme aikapulan vuoksi saavutettavuuden tällä kertaa testaamatta. Puolueiden sivujen saavutettavuudesta voi lukea Yoji Hirabayashin erinomaisesta artikkelista Saavutettavuus ja suomalaispuolueiden sivut. Me keskityimme koodiin. Käytimme seuraavaa listaa:

 • Doctype (dokumenttityyppi)
 • Merkistökoodaus
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkinnässä
 • HTML:n merkintävirheet
 • Virheet CSS:ssa
 • CSS- vai taulukkotaitto?

Testaamiseen käytimme W3C:n html-validaattoria, jonka avulla voi tarkistaa onko oma sivu standardien mukaisesti koodattu. CSS:n oikeellisuus tarkistettiin W3C:n CSS-validaattorilla. CSS tarkistettiin kaikista mahdollisista CSS-tiedostoista ja vähintään kahdesta kehyksestä, jos sivu koostui sellaisista. Myös sivun sisään ympätyt tyylit tarkistettiin.

Jos dokumenttityyppiä ei ollut merkitty, testattiin validaattorin tällaisessa tilanteessa automaattisesti tarjoaman HTML 4.01 Transitional -standardin mukaan. Jos merkistökoodausta ei oltu mainittu, käytettiin iso-8859-1-koodausta.

Mukaan otettiin kaikki käynnissä olevissa EU-vaaleissa (keväällä 2004) ehdokkaita asettaneet puolueet. Alla puolueet käsitellään näiden vaalien virallisessa järjestyksessä. Sivuista testattiin ainoastaan aloitussivu eli se sivu, joka aukeaa, kun kirjoitetaan sivuston perusosoite (www.sosialidemokraatit.fi, www.keskusta.fi, www.kokoomus.fi jne.). Ainoastaan Kristillisdemokraateilla oli niin sanottu intro-sivu mutta se testattiin silti varsinaisen etusivun sijasta, koska sääntö päätettiin ennen testauksen aloitusta. Reilu peli se olla pitää.

Kaikille puolueiden sivuille oli yhteistä se, että perusasiat eivät olleet kunnossa. Yksikään ei läpäissyt testiä virheittä ja lähes kaikilta puuttui joko dokumenttityyppi tai merkistökoodaus tai molemmat.

Tarmo Ropposen sanoin: sitten tuloksiin. Taulukkoversiokin löytyy Kalamukin blogista.

Suomalaispuolueiden www-sivut ja web-standardit – testin tulokset

Vasemmistoliitto r.p. / Vänsterförbundet r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä (merkitty kaksi kertaa ristiriitaisesti).
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 80 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Suomen Sosialidemokraattinen Puolue – Finlands Socialdemokratiska Parti r.p.
 • Doctype: kyllä (HTML 4.01 Transitional).
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 229 virhettä.
 • CSS:n virheet: 27 virhettä (luku on arvio, koska kaikkien virheiden tarkistus olisi vienyt aikaa).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Kansallinen Kokoomus r.p. / Samlingspartiet r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 14 virhettä.
 • CSS:n virheet: 1 virhe.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Suomen Kommunistinen Puolue – Finlands Kommunistiska Parti r.p.
 • Doctype: ei (kehyksien sisäisillä sivuilla osittain kyllä).
 • Merkistökoodaus: ei (kehyksien sisäisillä sivuilla osittain kyllä).
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 19 virhettä.
 • CSS:n virheet: 1 virhe (tarkistettiin kahden kehyksen tyylit).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko (kehyksien sisällä).
Vihreä liitto r.p. / Gröna förbundet r.p.
 • Doctype: kyllä.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 38 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Liberaalit r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 92 virhettä.
 • CSS:n virheet: 5 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: CSS.
Suomen Kansan Sinivalkoiset r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei, väärin merkattu (kehyksien sisäisillä sivuilla kyllä).
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: kyllä.
 • HTML:n merkkausvirheet: 22 virhettä.
 • CSS:n virheet: – (ei CSS:ia).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko (kehyksien sisällä).
Köyhien Asialla r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 40 virhettä.
 • CSS:n virheet: – (ei CSS:ia).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Suomen Kristillisdemokraatit (KD) – Kristdemokraterna i Finland (KD) r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei (intro-sivulta on voi tosin valita suomen- tai ruotsinkieliset osion).
 • HTML:n merkkausvirheet: 11 virhettä.
 • CSS:n virheet: – (ei CSS:ia).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Perussuomalaiset – Sannfinländarna r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 12 virhettä.
 • CSS:n virheet: 2 virhettä (ja yksi varoitus).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko (kehysten sisällä).
Suomen Keskusta r.p. / Centern i Finland r.p.
 • Doctype: kyllä (HTML 4.0 Transitional).
 • Merkistökoodaus: ei.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 196 virhettä.
 • CSS:n virheet: 2 virhettä (ja yksi varoitus).
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Eläkeläiset Kansan Asialla r.p. (Sivuja ei löytynyt.)
 • Doctype: –
 • Merkistökoodaus: –
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: –
 • HTML:n merkkausvirheet: –
 • CSS:n virheet: –
 • CSS- vai taulukkotaitto: –
Suomi – Isänmaa r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 28 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.
Svenska folkpartiet i Finland r.p. / Ruotsalainen kansanpuolue r.p.
 • Doctype: ei.
 • Merkistökoodaus: kyllä.
 • Oliko sivustolla käytetty kieli ilmoitettu merkkauksessa: ei.
 • HTML:n merkkausvirheet: 54 virhettä.
 • CSS:n virheet: 0 virhettä.
 • CSS- vai taulukkotaitto: taulukko.