Amazonista saavutettava

Maailmalta kuuluu mukavia uutisia, kun Amazonin verkkokauppaan ollaan tekemässä perusparannusta, jonka myötä siitä tulee saavutettava kesäkuun loppuun mennessä:

”The National Federation of the Blind and online retailer Amazon, Inc., have announced that work to make Amazon.com fully accessible to blind computer users is to be completed by June 30, 2008. In March of 2007, Amazon entered into a technology development agreement with the National Federation of the Blind pursuant to which Amazon was to attempt to make Amazon.com fully accessible by December 31, 2007.

Because of the complexity of the task, it was recognized that this was an ambitious goal and that problems might be encountered; accordingly, the agreement provided that Amazon could have a six-month extension, if necessary, to complete work on making its Web site fully accessible to blind computer users. Amazon’s Web site has improved; nonetheless, Amazon recognizes that it is not yet fully accessible. Amazon has indicated that it will complete the task within the extended period.”

(Lähde)

Opera valittaa

Operan pääpomo Håkon Wium Lie on kirjoittanut avoimen kirjeen verkon kehittäjäyhteisölle, jossa hän kertoo miksi Opera on valittanut Microsoftin monopoliaseman väärinkäytöstä Euroopan komission tuomioistuimeen:

”Opera has filed a formal complaint with the European Commission to force Microsoft to support open Web standards in its Web browser, Internet Explorer. We believe that Microsoft has harmed Web standards by refusing to support them; Microsoft often participates in creating Web standards, promoting them, and even promising to implement them. Despite their talent, however, they refuse to support Web standards correctly. For example, Internet Explorer is the only modern Web browser that does not support Acid2.

Opera has also requested that Microsoft frees Internet Explorer from the Windows platform. We feel that they have used their market dominating position to limit a genuine choice of browsers on the Web for their own commercial gain.”

Hyvä Opera!

Lisää:
Lehdistötiedote: Opera files antitrust complaint with the EU
Avoin kirje: Opera files complaint – an open letter to the Web community
Digitoday: Opera syyttää Microsoftia monopoliaseman väärinkäytöstä

Lausuntopyyntö uudesta Verkkopalvelujen laatukriteeristö -luonnoksesta

Postilistalta poimittua:

Valtiovarainministeriön valtioneuvoston tietohallintoyksikkö pyytää lausuntoja luonnoksesta ”Verkkopalvelujen laatukriteeristö – Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin”.

Verkkopalvelujen laatukriteeristö on erityisesti julkishallinnon verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin tarkoitettu väline. Se koostuu johdannosta, jossa kuvataan sen tarkoitus, kohderyhmät, muutokset edelliseen versioon sekä tausta- ja historiatietoa. Lisäksi laatukriteeristössä kerrotaan sen erilaisista käyttötavoista sekä kuvataan kriteeristön rakenne ja esitetään varsinaiset kriteerit ominaisuuksineen. Luonnosversio ei sisällä lisätietolinkkejä. Nämä linkit tullaan liittämään lopulliseen versioon.

Lausuntoja annettaessa pyydetään käyttämään sitä varten laadittua verkkolomaketta, muulla tavoin jätetyt lausunnot eivät pääse mukaan lausuntokoosteeseen, joka muodostetaan automaattisesti tietojärjestelmästä. Erillistä lausuntoa ei tarvitse lähettää kirjeenä tai sähköpostissa. Vastauksia toivotaan pe 10.8.2007 klo 16.00 mennessä.

Kansallisaarteita kaikille

Museovirasto panostaa saavutettavuuteen, joka on yksi sen toiminnan painopistealueista. Nyt valmistunut Museoviraston saavutettavuussuunnitelma ”Kansallisaarteita kaikille” (myös PDF, 2,9 MB) määrittelee Museoviraston tavoitteet kulttuuriperinnön saavutettavuuden edistäjänä sekä alustavat toimenpide-ehdotukset tavoitteiden saavuttamiseksi, lehdistötiedotteessa kerrotaan.

Saavutettavuussuunnitelma kattaa paitsi Museoviraston tilat ja toiminnan, myös tiedon aina verkkoviestintää myöten. Jo Museoviraston verkkosivujen suunnittelussa ja toteutuksessa on noudatettu tärkeimpiä saavutettavuutta koskevia ohjeistuksia, julkisten verkkopalvelujen laatukriteereitä ja saavutettavuusstandardeja. On hienoa, ettei Museovirastossa tyydytä säilömään menneitä, vaan paneudutaan reippaasti myös tulevaan: suunnitelman tulevaisuuden asiakkaita käsittelevä kohta ottaa huomioon niin väestön ikääntymisen ja monikulttuurisuuden kuin virtuaalistumisenkin haasteet sosiaalista mediaa unohtamatta.

Suunnitelman sanoin: saavutettavuus ei ole aina ”enemmän”, vaan ennen kaikkea ”paremmin”.