Selvitys Design for All -opetuksesta

Suomalaisen saavutettavuuden Grand Not-So-Old Lady Päivi Tahkokallio vaikuttaa tätä nykyä Lapin yliopistossa, mikä tarkoittaa sitä, että Lapista kuuluu säännöllisesti saavutettavuusaiheisia uutisia. Huhti-toukokuussa Lapin yliopistossa tehtiin selvitys Design for All -opetuksesta ja toukokuussa 2009 pidettiin infopäiväseminaari.

Selvityksestä käy ilmi, että opetusta on vähän, se on hajallaan ja harvoin juuri Design for All -nimellä, enemmänkin osana jotain muuta koulutusta. Lisätarve on kuitenkin ilmeinen. Hyviä käytäntöjä on, mutta esimerkiksi opetusmateriaaleista on puutetta.

Selvityksen tekijät ehdottavat Design for Allia (Lapin) tavaramerkiksi niin, että se nostettaisiin Lapin korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmassa sellaiseen rooliin, että kaikki ohjelmassa valmisteltavat hankkeet tarkasteltaisiin ja arvioitaisiin paitsi tavanomaisista rahoittajan edellyttämistä näkökulmista myös sen suhteen, miten hanke toteuttaa sosiaalisesti kestävää kehitystä tukevaa Design for All -näkökulmaa: esteettömyyttä, saavutettavuutta, käytettävyyttä, osallistamista. Tällöin Design for All:sta kehittyisi Lapin hankkeiden tavaramerkki, joka tarjoaisi korkeakoulukonsernin innovaatio-ohjelmalle tavan erottautua muista innovaatio-ohjelmista.

One comment:

Kommentointi on suljettu.