Esteettömän tietotekniikan seminaari

Tämä uutinen tulee auttamatta myöhässä hukuttuaan sähköpostitulvaani, mutta ehkä parempi myöhään kuin ei milloinkaan:

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry järjestää keskiviikkona 9.9.2009 seminaarin tietotekniikan esteettömyydestä, paikkana Finlandia-talo. Seminaarilla pyritään avaamaan tietotekniikan standardisoinnin osalta keskustelu- ja yhteistyökanavat esteettömyysnäkökohtiin paneutuneiden tahojen välille.

Seminaari on jatkoa Haglund Networks Oy:n projektille ”Tietotekniikan hyödyntämisen esteettömyys – standardisoinnin edistäminen”, jota SFS on tukenut standardisointia edistävästä projektirahoituksesta. Projektissa on keskitytty niihin tekijöihin ja ominaisuuksiin, jotka parantavat tietotekniikan varaan rakentuvien järjestelmien ja palveluiden yhdenvertaista saatavuutta, palvelevuutta sekä käytön esteettömyyttä. Standardit ja standardisointiprosessit ovat tässä tärkeitä instrumentteja. Projektin loppuraportissa kuvataan nykytilanne sekä suositukset standardien konkreettiseen toimeenpanoon ja jalkautukseen keskittyvään jatkotyöhön.

Seminaarissa selvitetään myös, olisiko SFS:n tarpeellista perustaa esteettömän tietotekniikan seurantaryhmä. Ryhmä seuraisi ISOn ja CENin tietotekniikan esteettömyyden standardisointityötä sekä vastaisi Suomen kannanotoista standardiehdotuksiin ja standardisointia koskeviin kyselyihin.

Lue lisää ja kysy vieläkö seminaariin mahtuu.

2 comments:

Kommentointi on suljettu.