Esteettömällä netillä Eurooppaan

Saavutettava.fi ei ole poliittinen, mutta jos se olisi, se liputtaisi Jyrki J. Kasvin puolesta. Kasvi on nimittäin ottanut EU-vaaliteemaksi netin esteettömyyden, jonka puolesta hän puhuu verkossa järjestettävässä vaalitilaisuudessa. Teemaansa Kasvi kuvaa näin:

”Tietoyhteiskunnan esteettömyyden toteuttaminen on valtava haaste. Noin 15 prosentilla Euroopan väestöstä on jokin vamma, ja jopa joka viidennellä työikäisellä eurooppalaisella on jokin vaiva, joka edellyttää esteettömiä ratkaisuja. Kaiken kaikkiaan kolme viidestä eurooppalaisesta hyötyy sähköisten palvelujen esteettömyydestä, sillä se parantaa niiden yleistä käytettävyyttä. Äskettäin suoritetussa EU:n laajuisessa kyselytutkimuksessa kuitenkin todettiin, että vain 5,3 prosenttia julkishallinnon verkkosivustoista ja vielä huomattavasti harvempi kaupallinen sivusto oli täysin esteettömyysstandardien mukaisia.

Eurovaaliehdokas Jyrki Kasvi esittelee verkossa pidettävässä vaalitilaisuudessa näkemyksiään siitä, mitä tietoyhteiskunnan esteettömyys konkreettisesti tarkoittaa ja miten tietoyhteiskunnan esteettömyyden asettamiin haasteeseen tulee vastata. Millainen olisi parhaimmillaan tulevaisuuden esteetön tietoyhteiskunta ja erityisesti internet? Miten asiaa voitaisiin edistää esimerkiksi EU:n velvoittavan erityislainsäädännön avulla?”

Jos asia kiinnostaa, kannattaa olla netin ääressä tiistaina 19.5. klo 20.00. Oikea osoite on http://connect.humac.fi/jyrkikasvi.