Tulevaisuuden elintarvikepakkaus on käyttäjäystävällinen

Tekes on käynnistänyt jo vuonna 2007 Futupack-verkoston, jonka tarkoituksena on pyrkiä lisäämään pakkauksiin liittyvää liiketoimintaa yhdistämällä eri alojen osaamista tutkimus- ja kehitystyössä aina vuoden 2010 maaliskuuhun saakka. Verkosto on tarkoitettu pakkausalan arvoketjun yrityksille ja tutkimusorganisaatioille, joita ovat kaupat, pakkaava teollisuus (elintarvike-, elektroniikka-, kosmetiikka- ja lääketeollisuus) sekä pakkausmateriaaleja ja pakkauksia valmistava teollisuus.

Kuinka tämä kaikki sitten liittyy saavutettavuuteen? Siten, että yksi verkoston teemoista on Tulevaisuuden elintarvikepakkaus – uusien pakkauskonseptien kuluttajalähtöinen tutkimus- ja kehitysprosessi, jossa

”[…] luodaan käyttäjälähtöinen prosessi ja tutkimusmalli uusien elintarvikepakkausten kehittämiseksi ja arvioimiseksi, yhteistyössä pakkausalan eri toimijoiden kesken. Kuluttajanäkökulma otetaan mahdollisimman aikaisessa vaiheessa mukaan konseptisuunnitteluun ja tuotekehitykseen sekä samalla yhdistetään teknologian kehittäjien, teollisuuden ja kaupan näkökulmia kuluttajatutkimukseen. Hankkeen tuloksena syntyy uudenlaisia pakkauskonsepteja, jotka voidaan ottaa tuotantoon tai jatkokehittelyyn.”

Juuri tänään on Futupackin vuosiseminaari Kekseliäs pakkaus, jonka yhteydessä jaetaan Suomen Reumaliiton, Keksintösäätiön sekä yhdeksän muun organisaation järjestämän Helppo avata –keksintökilpailun palkinnot. Helppo avata -kilpailu on puolestaan osa Reumaliiton Helppo pakkaus on ETU -hanketta, jossa pyritään vaikuttamaan erityisesti kauppaan, pakkausteollisuuteen ja suunnittelijoihin, ja jonka päämääränä on saada kuluttajille tarjolle nykyistä helpommin avattavia ja käytettäviä päivittäistavara- ja lääkepakkauksia. Kilpailuun ilmoitettiin mukaan 132 kilpailuehdotusta.

Vuosiseminaarin ilmoittautumisaika valitettavasti jo oli ja meni, mutta toivotaan, että tulokset julkistetaan mahdollisimman pian voittajien selvittyä. Seminaariohjelman mukaan tämä tapahtuu tänään klo 11. Päivitän tiedon tännekin heti kun saan sen käsiini, sillä arvelen voittajan ennustavan osaltaan tulevaisuuden pakkaustrendejä ja sikäli koskevan meistä jokaista.