Web Content Accessibility Guidelines versioon 2.0

W3C on julkaissut version 2.0 Web Content Accessibility Guidelines (WCAG)– eli verkkosisällön saavutettavuusohjeistuksesta. Uuden standardin tarkoituksena on auttaa web-suunnittelijoita ja -kehittäjiä luomaan sivustoja, jotka ottavat paremmin huomioon etenkin esteelliset ja ikääntyneet käyttäjät. Ohjeistuksen kakkosversiota voi soveltaa tekstin, kuvien, äänen ja videon saavutettavuuden parantamiseen, sekä web-applikaatioihin. Lisäksi ohjeiden on sanottu olevan aikaisempaa joustavampia sekä helpompia ymmärtää ja käyttää.

Suurin ero versioiden välillä on se, että siinä missä WCAG 1.0 perustuu tarkistuspisteisiin, joiden tärkeys on numeroitu yhdestä kolmeen (1, 2, 3) ja joiden perusteella ohjeistuksen täyttämistä arvioidaan, WCAG 2.0:n perustana ovat web-saavutettavuuden suunnitteluperiaatteet. Kuhunkin periaatteeseen liittyvät tietyt ohjeistukset, ja jokaisella ohjeistuksella on testattava onnistumiskriteeristö tasoille A, AA ja AAA. Tämä kriteeristö on ohjeistuksen täyttämisen mittari (samaan tapaan kuin tarkistuspisteet edellisessä versiossa).

Entä ne saavutettavuuden suunnitteluperiaatteet? Koska uudesta ohjeistuksesta ei vielä ole suomenkielistä käännöstä, kannattaa alla lueteltuihin periaatteisiin suhtautua ymmärtäväisesti. Kaiken verkkosisällön tulisi olla

  1. Havaittavissa olevaa – tieto ja käyttöliittymäelementit täytyy esittää käyttäjille helposti havaittavilla tavoilla. Tämä tarkoittaa, ettei tieto esimerkiksi saa olla kaikille aisteille näkymätöntä.
  2. Käyttökelpoista – käyttöliittymäelementtien ja navigaation täytyy olla käyttökelpoisia siten, että käyttäjä voi käyttää käyttöliittymää; se ei saa vaatia sellaisia toimintoja, joita käyttäjä ei voi suorittaa.
  3. Ymmärrettävää – tiedon ja käyttöliittymän käyttämisen täytyy olla ymmärrettävää.
  4. Kestävää – sisällön on oltava niin kestävää, että sitä voidaan käyttää useilla eri tavoilla, mm. avusteisen teknologian (esim. näytönlukijat) avulla. Sisältöön on päästävä käsiksi myös teknologian kehittyessä.

Lisälukemista aiheeseen liittyen (kaikki englanniksi):

Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0
How to Meet WCAG 2.0
How WCAG 2.0 Differs from WCAG 1.0
W3C Web Standard Defines Accessibility for Next Generation Web (press release)
BBC News: New guidelines boost web access