Lausuntopyyntö uudesta Verkkopalvelujen laatukriteeristö -luonnoksesta

Postilistalta poimittua:

Valtiovarainministeriön valtioneuvoston tietohallintoyksikkö pyytää lausuntoja luonnoksesta ”Verkkopalvelujen laatukriteeristö – Väline julkisten verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin”.

Verkkopalvelujen laatukriteeristö on erityisesti julkishallinnon verkkopalvelujen kehittämiseen ja arviointiin tarkoitettu väline. Se koostuu johdannosta, jossa kuvataan sen tarkoitus, kohderyhmät, muutokset edelliseen versioon sekä tausta- ja historiatietoa. Lisäksi laatukriteeristössä kerrotaan sen erilaisista käyttötavoista sekä kuvataan kriteeristön rakenne ja esitetään varsinaiset kriteerit ominaisuuksineen. Luonnosversio ei sisällä lisätietolinkkejä. Nämä linkit tullaan liittämään lopulliseen versioon.

Lausuntoja annettaessa pyydetään käyttämään sitä varten laadittua verkkolomaketta, muulla tavoin jätetyt lausunnot eivät pääse mukaan lausuntokoosteeseen, joka muodostetaan automaattisesti tietojärjestelmästä. Erillistä lausuntoa ei tarvitse lähettää kirjeenä tai sähköpostissa. Vastauksia toivotaan pe 10.8.2007 klo 16.00 mennessä.