Joe Clark & WCAG 2

A List Apart: To Hell with WCAG 2 (Web Content Accessibility Guidelines 2.0)

Viiden vuoden kehitystyö uuden verkkosisällön saavutettavuusohjeen (WCAG 2) osalta alkaa olla loppussuoralla. Hieno asia, kaikki ovat iloisia ja suosituksenkin pitäisi olla näin pitkän kehitystyön jälkeen vähintäänkin erinomainen.

Nykymuotoisen suositusluonnoksen kovaäänisin vastustaja, kanadalainen tietokirjailija, toimittaja ja esteettömyys-asiantuntija Joe Clark ampuu tuoreessa A List Apartin numerossa uuden suosituksen alas. Artikkelissa kyseenalaistetaan niin itse suositusluonnos kuin työryhmän toimintatavatkin.

Artikkelissa esiin nostettuja epäkohtia ovat mm.:

  • suosituksen (ja oheisdokumentaation) massiivinen koko
  • englanninkielisyys
  • suositusluonnoksen lyhyt kommentointiaika
  • määritelmät
  • testattavuus
  • vaikeaselkoisuus / tulkinnanvaraisuus

Joe Clarkin mukaan uusi suositus ei välttämättä ole edes parannus jo olemassa olevaan suositukseen (WCAG 1.0) verrattuna. Hän kehottaakin lukijoita kommentoimaan luonnosta ja näin vaikuttamaan sen lopulliseen muotoon. Nykymuotoisen suosituksen seuraaminen onkin artikkelin esille nostamien ongelmien takia hankalaa – käytännössä siis vain aniharva, jos kukaan pystyisi täyttämään kaikkia siinä esitettyjä saavutettavuusvaatimuksia. Voi vain toivoa, että työryhmä ei anna henkilökohtaisten erimielisyyksien vaikuttaa asiaan, ja että ainakin artikkelissa mainittuihin epäkohtiin puututtaisiin ennen kuin luonnos saa suositus-statuksen.

Artikkelin lopussa mainitaan myös WCAG Samurai -sivusto, jolla tullaan ehdottamaan korjauksia ja laajennuksia sekä olemassa olevaan että tulevaan ohjeistukseen.

Tulevan suosituksen suomenkielistä versiota ei kannattane odotella pitkään aikaan, koska sen julkaiseminen ilman käännettyä oheisdokumentaatiota ei ole järkevää.

Lisäys: WCAG 2.0-suositusluonnoksen kommentointiaikaa on jatkettu kolmella viikolla.