Web-standardien edut kävijöille, asiakkaille ja sinulle!

Sisältö

 1. Web-standardit
 2. Mistä web-standardeissa on kysymys?
 3. Muutos ajattelutavassa
 4. Semanttisesti oikea merkintä (markup)
 5. Mitä on pätevä koodi?
 6. Mitä on esteetön koodi?
 7. Miksi käyttää CSS:ia erottamaan sisältö esitystavasta?
 8. Kuinka CSS:lla toteutettu sivusto toimii?
 9. Miten kävijät hyötyvät web-standardeista?
 10. Miten asiakkaat hyötyvät web-standardeista?
 11. Miten SINÄ hyödyt web-standardeista?
 12. Mitkä ovat huonot puolet?
 13. Miten saavutat web-standardit?
 14. Päätelmät
 15. Materiaalia web-standardeista

1. Web-standardit

Web standards are intended to be a common base… a foundation for the world wide web so that browsers and other software understand the same basic vocabulary. (Web-standardit on tarkoitettu peruslähtökohdaksi… WWW:n perustaksi, jotta selaimet ja muut ohjelmistot ymmärtäisivät samaa perussanastoa.)
Eric Meyer

W3C (World Wide Web Consortium) ja muut standardointilaitokset ovat määritelleet teknologioita verkkopohjaisen sisällön luomiseen ja tulkintaan. Varsinaiset standardit ovat:

Rakenteelliset kielet
Extensible Hypertext Markup Language (XHTML) 1.0
XHTML 1.1
Extensible Markup Language (XML) 1.0
Esityskielet
Cascading Style Sheets (CSS) Level 1
CSS Level 2
CSS Level 3
Objektimallit (Object Models)
Document Object Model (DOM) Level 1 (Core)
DOM Level 2
Skriptikielet
ECMAScript 262 (Javascriptin standardi versio)
Muita esityskieliä (Markup)
Mathematical Markup Language (MathML) 1.01
MathML 2.0
Scalable Vector Graphics (SVG) 1.0

2. Mistä web-standardeissa on kysymys?

Web-standardit on suunniteltu:

 • tuomaan suurinta mahdollista hyötyä mahdollisimman suurelle joukolle www:n käyttäjiä
 • varmistamaan minkä tahansa www-dokumentin pitkäikäisyys
 • yksinkertaistamaan koodia ja pienentämään valmistuskustannuksia
 • saamaan aikaan sivustoja, jotka ovat suuremman ihmisjoukon ja laitevalikoiman tavoitettavissa
 • toimimaan oikein huolimatta selainten kehityksestä ja uusien laitteiden saapumisesta markkinoille

Web-suunnittelijoille ja kehittäjille web-standardeissa on kyse standardien (rakenteellisten, esityksellisten, objekti- ja skriptauskielten) käytöstä sekä niiden hyödyntämisestä parhaalla mahdollisella tavalla (pätevä, semanttisesti oikea ja esteetön koodi) hyödyttämään käyttäjiä, asiakkaita ja sinua.

3. Muutos ajattelutavassa

Perinteinen web-sivusto

Perinteinen web-sivuston kehittäminen on jatkoa painetulle medialle – sen tarkoitus on saada sivustot näyttämään viimeistä pikseliä myöten täydellisiltä 5-6 yleisimmässä selaimessa. Yleisiä ominaisuuksia ovat:

 • Taulukko -pohjaiset taitot
 • Ulkoasumäärittelyt sisällön sisällä (font-tagit)
 • Koodi, joka ei ole validia
 • Esteellinen koodi
 • Semanttisesti väärä koodi

Web-standardien mukainen sivusto

Web-standardeissa on kysymys siitä, että ajatellaan verkkoa laajana kommunikointivälineenä, jonka voi tavoittaa monimuotoinen joukko käyttäjiä ja valikoima laitteita. Tyypillisiä ominaisuuksia ovat:

4. Semanttisesti oikea merkintätapa (markup)

Semanttisesti oikea merkintätapa (markup) käyttää html -elementtejä niin kuin ne on tarkoitettu. Hyvin muotoillulla HTML:llä on rakenteellista merkitystä laajalle joukolle käyttäjiä (selaimet ilman tyylitiedostoja, tekstiselaimet, PDA:t, hakukoneet jne.)

Käytä standardinmukaisia HTML-elementtejä ja vältä HTML-elementtien muotoilemista näyttämään toisilta HTML-elementeiltä. Yksinkertaistaen:

 • käytä otsikoita varten otsikko -elementtejä alkaen elementistä H1
 • käytä tekstikappaleita varten kappale -elementtiä
 • käytä listoja varten lista -elementtejä

5. Mitä on pätevä koodi?

Validointi on prosessi, missä tarkistetaan, että dokumentti vastaa virallista standardia, kuten W3C:n julkaisemat. Dokumentti, joka on tarkistettu ja joka on läpäissyt tarkistuksen, käsitetään päteväksi.

Miksi käyttää pätevää koodia?

 • Pätevä koodi toimii nopeammin kuin virheellinen koodi
 • Pätevä koodi toimii paremmin kuin virheellinen koodi
 • Selaimet kehittyvät enemmän standardeja tukeviksi, jolloin on yhä tärkeämpää kirjoittaa pätevää ja standardien mukaista HTML:ia.

Miten tarkistat onko koodisi pätevää?

Miten teet koodisi päteväksi?

 • Aloita oikealla dokumenttityypillä (doctype)
 • Huomioi dokumenttityypin moodit (modes) (standardien mukaisuus, quirks mode jne.)
 • Käytä character set -määritettä
 • Sulje HTML-elementit
 • Käytä alt-attribuuttia kuvissa
 • Vältä HTML-hakkeja (hacks)
 • Käytä HTML-validointia säännöllisesti
 • Korjaa kaikki virheet ennen sivuston julkaisua
 • Tee validoinnista osa normaalia työprosessiasi

6. Miksi käyttää esteetöntä koodia?

 • Mahdollistaa sivustosi saavutettavuuden laajemmalle yleisölle (näkövammaiset, motorisista ongelmista kärsivät, kognitiivisista ongelmista kärsivät)
 • Mahdollistaa sivustosi saavutettavuuden useammalle laitteelle (käsitietokoneet, näytönlukijat [screen readers], tekstiselaimet, hakukoneet)
 • On vaatimuksena viranomaissivustoille joissakin maissa

Miten teet koodisi esteettömäksi?

 • Tarjoa tekstivaihtoehdot ei-tekstuaalisille elementeille
 • Käytä esteettömiä taulukoita (nimeä rivi- ja sarakeotsakkeet)
 • Käytä esteettömiä lomakkeita (label for, id, fieldset, selitykset)
 • Käytä mieluummin merkintää kuin kuvia tiedon välittämiseen.
 • Tarjoa näkyviä tapoja ohittaa valikot
 • Tarjoa valintanäppäin -toiminto (antaa mahdollisuuden siirtyä linkistä toiselle sivulle näppäinyhdistelmän avulla)
 • Käytä tyylitiedostoissa vain suhteellisia mittayksiköitä määrittämään taittoa ja ulkoasua
 • Huolehdi, että dokumentit ovat luettavissa myös ilman tyylitiedostoja
 • Sisällytä metadata semanttisen informaation lisäämiseksi

7. Miksi käyttää CSS:ia erottamaan sisältö esitystavasta?

Web-kehittäjien tavoite on poistaa kaikki ulkoasumääritteet html-koodista, joka näin jäisi siistiksi ja rakenteellisesti oikeaksi.

 • Useamman laitteen saavutettavissa
 • Helpompaa tehdä koko sivuston laajuisia muutoksia – yksi tyylitiedosto mieluummin kuin kaikilla sivuilla erikseen
 • Pienemmät tiedostot / nopeampi lataus – vähemmän koodia sivulla
 • Vähemmän koodia sivulla – helpompaa koodata
 • Sallii käyttäjien muokata sivua omiin tarpeisiinsa – tyylin vaihtajat
 • Koodi paremmin hallinnassa – mahdollista tarjota koodia halutussa järjestyksessä näytönlukijoille

Esitystapa määritellään kaikissa HTML-sivuissa

Esitystapa määritellään kaikissa HTML-sivuissa

Esitystapa määritellään erillisessä tyylitiedostossa

Esitystapa määritellään erillisessä tyylitiedostossa

Erilliset tyylitiedostot uusille selaimille, tulostimille ja vanhoille selaimille

Erilliset tyylitiedostot uusille selaimille, tulostimille ja vanhoille selaimille

8. Kuinka CSS:lla toteutettu sivusto toimii?

Yksi CSS:n vahvoista puolista on se, että sisältö voidaan kohdentaa uudelleen vastaamaan tarpeita paremmin – ilman, että riviäkään html-koodia muutetaan.

9. Miten kävijät hyötyvät web-standardeista?

 • Tiedostot latautuvat nopeammin (vähemmän koodia, ei taulukoita, pätevä koodi)
 • Sisältö on laajemman käyttäjäkunnan saavutettavissa (peruskäyttäjät, sokeat käyttäjät, näkövammaiset käyttäjät, lukihäiriöiset käyttäjät, motorisista häiriöistä kärsivät käyttäjät jne.)
 • Sisältö on useampien laitteiden saavutettavissa (näytönlukijat, selaimet, tekstiselaimet, käsitietokoneet, hakurobotit, tulostimet, jääkaapit jne.)
 • Sallii käyttäjien muokata sivuston ulkoasua (tyylinvaihtajat)
 • Tarjoaa tulostukseen soveltuvia versioita kaikista sivuista

10. Miten asiakkaat hyötyvät Web-standardeista?

 • Helpompi ylläpito (vähemmän koodia, modulaarinen koodi)
 • Halvemmat palvelinmaksut (vähemmän koodia)
 • Parempi sijoitus hakukoneissa
 • Sisältö voidaan muotoilla uudestaan helposti muuttamatta koodia
 • Tarjoaa käyttäjille muokattavuutta
 • Tarjoaa tulostettavia versioita ilman sisällön toistamista
 • Parantaa esteettömyyttä (välttämätöntä viranomaisasiakkaille)

11. Miten sinä hyödyt web-standardeista?

 • Helpompaa koodata (modulaarinen koodi)
 • Helpompaa ylläpitää (vähemmän koodia, modulaarinen koodi)
 • Vähemmän laitekohtaista koodaamista (vakaa laajemmalla laitevalikoimalla)
 • Tarjoaa kilpailuedun kun maailmalla siirrytään enemmän käyttämään web-standardeja.

12. Mitkä ovat huonot puolet?

 • Jyrkkä oppimiskäyrä
 • Selainten yhteensopivuus
 • Jotkut taitot on helpommin toteutettavissa taulukoilla kuin tyylitiedostoilla

13. Miten saavutat web-standardit?

Web-standardit eivät ole mustavalkoinen asia. Kaikkien kehittäjien pitäisi vähitellen siirtyä kohti web-standardin mukaisia sivustoja.

Muutos perinteisestä web-standardien mukaiseen kehitykseen vaatii aikaa ja harjoitusta. Sen sijaan että hätiköisit ja joutuisit heti turhautumaan, aseta saavutettavissa olevia tavoitteita ja siirry vähitellen kohti web-standardeja. Esimerkiksi:

Perusmuutokset

 • Lisää oikea dokumenttityyppi (doctype) kaikille sivuille
 • Lisää alt-teksti kaikkiin kuviin
 • Lisää tarkoituksenmukaiset otsikot sivuihin

Keskitason muutokset

 • pätevä koodi
 • semanttisesti oikeaoppinen koodi
 • fontti-tagien ja värimääritysten siirto tyylitiedostoon
 • esteettömät lomakkeet, datataulukot ja oikopolut

Edistyneet muutokset

 • perusasettelu tyylitiedostolla (padding, marginaalit jne.) kun käytetään taulukoita taiton toteuttamiseen
 • täydellinen asettelu tyylitiedostolla – ei taulukoita taiton toteuttamiseen

Harjoittele tyylitiedostoilla taittoa

 • lue CSS-oppaita ja -kirjoja, että ymmärtäisit tyylitiedostojen käytännöllisiä sovelluksia
 • järjestä aikaa opetellaksesi tyylitiedostoilla asettelua ilman ulkopuolisia paineita
 • harjoittele useilla tyylitiedostotaitoilla kunnes olet varma itsestäsi

14. Päätelmät

Web-standardeilla saadaan aikaiseksi:

 • nopeampi tiedostonlataus
 • esteetöntä koodia laajemmalle kayttäjäkunnalle ja laitevalikoimalle
 • käyttäjäkohtainen muokkaus
 • tulostamiseen sopivien versioiden helppo toteutus
 • pienemmät palvelinkustannukset
 • parempi sijoitus hakukoneissa
 • nopeampi ja tehokkaampi sivuston ylläpito
 • kilpailuetu

Web-standardit hyödyttävät käyttäjiäsi, asiakkaitasi ja sinua.

15. Materiaalia Web-standardeista

Web-standardit

Semanttinen koodi

Validointi

Käytettävyys

CSS

2 comments:

 1. Hei!

  Jyrkkä oppimiskäyrä tarkoittaa ”helposti opittavaa”, ei ”vaikeasti opittavaa”. Oppimiskäyrässä X-akselilla kuvataan aika ja Y-akselilla taidot, jolloin jos käyrä nousee heti jyrkästi origosta ylöspäin, käyttäjä oppii lyhyessä ajassa paljon… katsokaapa vaikka wikipediasta learning curve.

Kommentointi on suljettu.